Yükleniyor...

Cağaloğlu Rüstem Paşa Camii

, Lüleburgaz
ENV. NO: 39-05-697
Genel Bilgiler
Yapı Adı Cağaloğlu Rüstem Paşa Camii
Envanter No 39-05-697
Yapı Türü Dini
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Osmanlı
Genel Tanım İlçe merkezinde yer alan cami dikdörtgen planlı, tek minareli bir yapıdır.
Konum
İlçe Lüleburgaz
Mahalle Köy
Belde Büyükkarıştıran Beldesi
Mevki Köy İçi
Sokak Yıldırım Mahallesi
Ada
Pafta
Parsel 2001
Yüzölçümü 2374
Nitelik Bahçeli Kargir Cami
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi 1
Malzeme Taş
Yapım Tekniği Kagir
Elektrik Var
Isıtma Yok
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım İlçe merkezinde bulunan cami dikdörtgen planlı yaklaşık 8x12 m ebatlarındadır. Beden duvarları yaklaşık 1 m kalınlığındadır. Yapının dışı mozaik tarzında sıva ile kaplanmıştır. Saçak silmesi yakın zamanda yapılmış olup, sıva profillidir. Harim kısmında iki kademe pencere yer almaktadır. Alt kademe dikdörtgen, üst kademe kemerli pencerelerdir. Minare kesme taştan yapılmıştır. Kaidesi yakın zamanda sıvanmış, üst kısım ise derzlidir. Minare külahı kurşun kaplıdır. Çatısı kırma çatı olup, üzeri marsilya kiremit ile kaplanmıştır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Orta
İç Yapı Orta
Süsleme Yok
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Cami
Bugünkü Kullanım Cami
Önerilen Kullanım Cami
Sahibi Vakıflar Genel Müdürlüğü
Koruma Derecesi
Anıtsal 1
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Vakıflar Genel Müdürlüğü
Yapılan Onarımlar Yapının son cemaat kısmının önüne ek mekan eklenmiştir. Yapının doğu cephesine yaklaşık 1x3mt boyutlarında bir bölüm ilave edilmiştir. İç mekan tamamen yenilenmiştir. Yapının çatısı yakın zamanda müdahale görmüş olup, iki farklı saçak görülmektedir. Pencere doğramaları PVC olarak değiştirilmiştir. Tüm cepheler ve minare kaidesi çimento esaslı harç ile yakın zamanda sıvanmıştır.
Gözlemler Yapının doğu cephesinde zeminden tavana kadar uzanan ciddi bir çalak mevcuttur. Kömürlükte H.1249 ve H.1306 tarihli iki adet Osmanlı dönemine ait üst kısımları kırılmış mezar taşları bulunmaktadır. Caminin 100 m güneybatısında, yolun karşı tarafında bir mezarlık alanı yer almaktadır. Cami avlusundan alınarak bu mezarlık alanına taşınmış yaklaşık 200x80 cm boyutlarında 20 cm kalınlığında mermer mezar kapak taşı bulunmaktadır. Bu mezar kapak taşının baş taşı kırılmış olup, ayak taşı sağlam durumdadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları Tescili önerilecektir.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.