Yükleniyor...

Kaynarca 142 Ada 8 Parselde Konut

Kaynarca Beldesi, Pınarhisar
ENV. NO: 39-07-956
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kaynarca 142 Ada 8 Parselde Konut
Envanter No 39-07-956
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Geç Osmanlı
Genel Tanım Kareye yakın dikdörtgen planlı, yarım bodrum üzeri 1 katlı, tuğla örgülüdür. Duvar örgüsü üzeri sıvalı ve boyalıdır. Bodrum katı moloz taş örgülü, üst kat ise tuğla örgülüdür. Yapı kırma çatılı ve marsilya tipi kiremit ile örtülüdür.Yapının sokak cephesine bakan kısmı ana kütlede "L" formu oluşturacak şekilde çıkıntı yapmaktadır.Bahçe kapısı silme ve kiremit örtüsü, cephe köşe ve çatı saçağı altı silmeleriyle cephelere hareketlilik kazandırılmıştır. Bahçe ve sokak cephesi ahşap oymalı saçak ayakları, sokak cephesindeki baca altı bezemesi ile giriş sahınlı kemerli tasarımı dikkat çekicidir. Yapının iç mekan kurgusu, geniş bir sofa ve buraya açılan sağlı sollu simetrik toplam 6 odaya sahiptir.
Konum
İlçe Pınarhisar
Mahalle Köy Kaynarca Beldesi
Belde Kaynarca Beldesi
Mevki
Sokak
Ada 142
Pafta
Parsel 8
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi yarıbodrum+zemin
Malzeme Taş+tuğla+ahşap
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Kareye yakın dikdörtgen planlı, yarım bodrum üzeri 1 katlı, tuğla örgülüdür. Duvar örgüsü üzeri sıvalı ve boyalıdır. Bodrum katı moloz taş örgülü, üst kat ise tuğla örgülüdür. Yapı kırma çatılı ve marsilya tipi kiremit ile örtülüdür. Kuzey cephesi bitişik nizam olan yapının doğu(sokak)cephesinde yer alan üzeri ovalleştirilerek oluşturulmuş kemerli bahçe duvarı ve kapısı bulunur. Yarı bodrum katı depo ve kiler olarak kullanılmaktadır. Yapının sokak cephesine bakan kısmı ana kütlede "L" formu oluşturacak şekilde çıkıntı yapmaktadır. Bahçe(doğu)cephesinde merdivenle çıkılan giriş sahınlığı vardır. Giriş sahınlığı çatı saçağı altında iki kademeli bir bük oluşturacak şekilde tezyin edilmiştir. Giriş kapısı yassı kemerli olup, çift kanatlı ahşap kapılıdır. Giriş kapısının sol yanında 2 adet kemerli dikdörtgen pencere bulunur. Bahçe cephesindeki pencereler genişletilmek suretiyle formu bozulmuş olup, sokak cephesinde bodrum katının ve bir üst katın 2 adet kemerli penceresi vardır. Güney cephesinin yarısı sağır iken, diğer yarısında arka bahçeye bakan 3 adet kemerli pencere bulunur. Bahçe(arka) cephesinde normal katın 6 adet penceresi korunmuştur. Bahçe kapısı silme ve kiremit örtüsü, cephe köşe ve çatı saçağı altı silmeleriyle cephelere hareketlilik kazandırılmıştır. Bahçe ve sokak cephesi ahşap oymalı saçak ayakları, sokak cephesindeki baca altı bezemesi ile giriş sahınlı kemerli tasarımı dikkat çekicidir. Yapının iç mekan kurgusu, geniş bir sofa ve buraya açılan sağlı sollu simetrik toplam 6 odaya sahiptir. Sofanın döşemesi ve tavanı yenilenmiş olup, girişin hemen sağında bulunan oda özgün tavana ve göbeğe sahiptir. Odalarda ahşap gömme dolap, niş ve vitrin bulunmaktadır. Sofaya açılan kapılar arasında paralel iki silmeli ahşap bordürler dikkat çeker. Yapının iç ve dış mimari plan kurgusu, cephe anlayışı açısında iyi korunmuştur.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu İyi
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı İyi
Üst Yapı İyi
İç Yapı İyi
Süsleme Orta
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Konut
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar Sofanın döşemesi ve tavanı ile çatı kiremitleri yenilenmiş olup, yağmur su olukları yapılmıştır. Pencere doğramaları pvc ile değiştirilmiştir.
Gözlemler Yapının iç ve dış mimari plan kurgusu, cephe anlayışı açısında iyi korunmuştur.Bahçe cephesindeki pencereler genişletilmek suretiyle formu bozulmuştur.
Ekler
Fotoğraf X
Rölöve Projesi
Rapor X
Restorasyon
Harita X
Kroki X
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 27/11/2017-4625
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.