Yükleniyor...

Kuyu

Camikebir , Merkez
ENV. NO: 39-01-1005
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kuyu
Envanter No 39-01-1005
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı 19. Yy Sonu 20. Yy Başı
Genel Tanım Kırklareli İli Merkez İlçesi, Camikebir Mahallesi, 718ada 18 parselde yer alan kuyu kabovana taş malzeme ile harçsız olarak dökülmüş olup, yaklaşık 1 m. çapında ve 5-6 m. derinliktedir. Kuyu ile üzerindeki bilezik taşı arasında betonarme bağlayıcı kullanılmış olması kuyunun yakın bir zamanda sağlamlaştırma için elden geçmiş olabileceğini ya da bilzrik taşının buraya başka bir yerden taşınmış olabileceğini düşündürmektedir. Kuyu bileziğinin üzerinde kullanıma bağlı derin aşınmalar ve iş izleri bulunmaktadır.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Camikebir
Belde
Mevki
Sokak
Ada 718
Pafta
Parsel 18
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu İyi
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı İyi
Üst Yapı İyi
İç Yapı İyi
Süsleme İyi
Rutubet Yok
Özgün Kullanım
Bugünkü Kullanım İçerisinde Su Bulunan Kuyu Günümüzde Halen Kullanılmaktadır.
Önerilen Kullanım Mevcut Haliyle Yerinde Korunması Veya Betonarme Bağlayıcı Kullanılarak Tuttutulmuş Kuyu Bileziğinin
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Kuyu bileziğinin üzerinde kullanıma bağlı derin aşınmalar ve ip izleri bulunmaktadır.
Ekler
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 22.05.2019 tarih ve 5985 sayılı karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Hakan KURTİŞOĞLU S.Tarihçi
İlknur YAZ Müze Arşt.
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.