Yükleniyor...

Kale Mahallesi 187 Ada 13 Parselde Konut+dükkan

Kale Mahallesi, Vize
ENV. NO: 39-08-938
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kale Mahallesi 187 Ada 13 Parselde Konut+dükkan
Envanter No 39-08-938
Yapı Türü
Yapım Tarihi 20.yy
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Geç Osmanlı
Genel Tanım Kırklareli İli, Vize İlçesi, Kale Mahallesi, 187 ada, 13 parselde yer alan taşınmaz zemin+1 kat olarak inşa edilmiştir.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Kale Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Ada 187
Pafta
Parsel 13
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin+1
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı Orta
Üst Yapı İyi
İç Yapı Yok
Süsleme Yok
Rutubet Boş
Özgün Kullanım Konut+dükkan
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar Taşınmazın ön cephesinde yer alan kapı ve pencere açıklığının onarılmış olduğu görülmüştür. Çatı karkaslarının ve üst örtü sisteminin onarılmış olduğu gözlemlenmiştir.
Gözlemler Taşınmazın ön cephesinde yer alan kapı ve pencere açıklığının onarılmış olduğu görülmüştür.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 23/05/2017-4120
Yayın Dizini Taşınmazın bitişik nizam olarak yapılmış olduğu, dikdörtgen planda parsele oturduğu görülmüştür. taşınmazın zemin katı dükkan, üst katı ise konut olarak inşa edilmiştir. Taşınmazın çatısının sonradan yenilenmiş olduğu görülmüştür. Üst kat pencere formlarının orijinalinde dikdörtgen olduğu düşünülmektedir. Ön cepheye yerleştirilen 2 adet pencere açıklığından bir tanesinin kare formlu olduğu diğerinin ise iki adet bitişik olarak dikdörtgen formlu pencere açıklığı olduğu görülmüştür. Alt katta 3 adet kapı açıklığı bulunur. Bu kapı açıklıklarının en sol tarafta olanı üst kattaki konut yapısına girişi sağlayan kapıdır. Ortada yer alan kapının daha sonra yapılmış olduğu ve iç mekanın bölünerek dışarıdan kullanımı daha kolay hale getirmek amacıyla açıldığı görülmüştür.
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.