Yükleniyor...

Çeşmeköy Aktaş Dolmeni

Çeşmeköy Köyü, Merkez
ENV. NO: 39-01-548
Genel Bilgiler
Yapı Adı Çeşmeköy Aktaş Dolmeni
Envanter No 39-01-548
Yapı Türü Dolmen
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı M.ö.1200-800
Genel Tanım Dolmen kelimesi Keltçe olup, “Tolmen” taş masa anlamına gelmektedir. Dolmenler arkeoloji literatüründe megalitik anıtlar olarak geçmektedir. Dolmenlerin büyük çoğunluğu, dört ya da daha fazla kaya levhadan yapılmış, bu levhalardan daha büyük bir kaya levha ile de üstleri kapatılmış basit dikdörtgen kutulardır. Hepsinin üstü yapıldıkları dönemde toprak tümülüslerle kapatılmıştır. Doğu Trakya dolmenlerinin son Tunç Çağı bitimi ile İlk Demir Çağı başlarına tarihlendiği, ancak bunlardan bazılarının kullanımının M.Ö.VIII-VII. yüzyıllara kadar sürdüğü şeklindedir. Plan özellikleri bakımından Doğu Trakya dolmenleri tek odalı ve iki odalı olmak üzere iki ana guruba ayrılmaktadır. Her iki gurubunda önünde dromos şeklinde bir giriş bölümü bulunmaktadır.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Çeşmeköy Köyü
Belde
Mevki Aktaş - Vaysal Dere Göleti Mevkii
Sokak
Ada
Pafta
Parsel A26
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme Taş
Yapım Tekniği
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım İki odalı olan dolmenin dramos bölümü batı tarafı taşı hariç bütün taşlar yerindedir. Güneye bakan ön bölümde ruh deliği yerine sağ ve solda iki parça taş bulunmaktadır. Muhtemelen dramos bölümü taşları kaçak kazılar sonucu ortaya çıkarılmış olmalı.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Orta
İç Yapı Orta
Süsleme Yok
Rutubet Boş
Özgün Kullanım Dolmen
Bugünkü Kullanım Dolmen
Önerilen Kullanım Dolmen
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal 1
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Çeşmeköy Köy Muhtarlığı
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Köyün 3,7km batısında bulunmaktadır. İki odalıdır. Etrafı çam ağaçları ve çalılar ile çevrilidir. İçerisi kazılmış durumdadır.
Ekler
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.