Yükleniyor...

Yapraklı Mahallesi 258 Ada 12 Parsel Dükkan

Yapraklı Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-01-940
Genel Bilgiler
Yapı Adı Yapraklı Mahallesi 258 Ada 12 Parsel Dükkan
Envanter No 39-01-940
Yapı Türü Mağaza
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Zemin+1 kattan oluşmakta olup, özellikle cephe vurgusu dikkat çekicidir. Cephenin sokağa bakan çatı saçağının hafif öne eğimli tasarımı sokak dokusunda yapıyı dikkat çekici kılmaktadır.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Yapraklı Mahallesi
Belde
Mevki Namazgah Caddesi
Sokak
Ada 258
Pafta
Parsel 12
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin+1
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Taşınmaz zemin+1 kattan oluşmakta olup, özellikle cephe vurgusu dikkat çekicidir. Ön cephesinde zemin kat ve birinci kat birbirinden bir silme ile ayrılmakta olup, sol tarafta yer alan sokak kapısından birinci kata çıkılmaktadır. Birinci katta, üç adet tepe noktası silmeli yuvarlak kemer tasarımlı dikdörtgen pencere vardır.Cephenin sokağa bakan çatı saçağının hafif öne eğimli tasarımı, sokak dokusunda yapıyı dikkat çekici kılmaktadır. Taşınmazın zemin katı dükkan, birinci katının ise ofis-konut kullanımına uygun olarak inşa edildiği görülmektedir. Sergilediği cephe tasarımı yapının Erken Cumhuriyet Dönemi sivil mimarlık örneği özellikleri göstermektedir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu İyi
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı İyi
Üst Yapı Orta
İç Yapı İyi
Süsleme İyi
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Mağaza
Bugünkü Kullanım Konut-işyeri
Önerilen Kullanım Konut-işyeri
Sahibi Mehmet ÖNER
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Şahıs
Yapılan Onarımlar İç yapı özelliği tespit edilememiş olup, zemin kat sıvalı ve boyalıdır.
Gözlemler Taşınmazın düz çatısı üzerindeki ikinci katın sonradan yapıldığı düşünülmektedir. Örgü sistemi sıvalı olduğu için inşa malzeme özelliği izlenememiştir.
Ekler
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 22/08/2017-4360 25.02.2019-5742 koruma alanı
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.