Yükleniyor...

Höyüktepe Tümülüsü

Kocasinan Mahallesi, Lüleburgaz
ENV. NO: 39-05-1096
Genel Bilgiler
Yapı Adı Höyüktepe Tümülüsü
Envanter No 39-05-1096
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde anıt mezar tepeleridir. Türkiyedeki Tümülüs tipinin yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya dır. En çok bilinene biçim konik olmak üzere, küre, yarımküre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre platformlular, çukurlar, mezar odalılar, lahitler ve basit mezar olmak üzere boş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Lüleburgaz
Mahalle Köy Kocasinan Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Ada 140
Pafta
Parsel 2-26
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 1. derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler Tarımsal faaliyetler ve definecilik
Şimdiki Durumu Söz konusu tümülüs İstasyon Caddesinin yaklaşık 2.8 km güney kısmın (Düğüncübaşı Köyü yol tarafında) yaklaşık 900 metre batısında köprü altı deresi civarındadır.
Önerilen Koruma - 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. - Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. -Tarım amaçlı kullanımın engellenmesi.
Gözlemler Kaçak kazı çukuru tespit edilmemiştir. Tümülüsün bulunduğu alan da tamamlanmamış atış poligonu ve müştemilat vardır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor Var
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No 15/09/2020-7460
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini Şahin YILDIRIM, Doğu Trakyada mezar tepelerinin ortaya çıkışı ve gelişimi, Ankara Üniversitesi 2008 (Yayınlanmamış Doktora Tezi)
Hazırlayanlar Öznur ÇELİK Müze Araştırmacısı Burcu KAYA TOPAÇOĞLU Arkeolog Hamdi GÜNDOĞDU Sanat Tarihçi Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.