Yükleniyor...

Babaeski Müsellim Eski Köy Cami Haziresi

Müsellim Köyü, Babaeski
ENV. NO: 39-02-643
Genel Bilgiler
Yapı Adı Babaeski Müsellim Eski Köy Cami Haziresi
Envanter No 39-02-643
Yapı Türü Mezarlık
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Osmanlı
Genel Tanım Köy meydanında bulunan eski köy camisinin haziresi olduğu söylenen alanda 3 adet mezar ve bu mezarlarda 2 adet Osmanlı dönemi mezar taşı bulunmaktadır.
Konum
İlçe Babaeski
Mahalle Köy Müsellim Köyü
Belde
Mevki Köyiçi
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Köy meydanında bulunan eski köy camisinin haziresi olduğu söylenen alanda 3 adet mezar ve bu mezarlarda 2 adet Osmanlı dönemi mezar taşı bulunmaktadır.
Mezar taşı 1: Üstü kırık olan mezar taşında 4 satır yazı kuşağı bulunmakta ve hicri 1310 tarihi okunmaktadır.
Mezar taşı 2: Düz ve yazısızdır.

Ayrıca hazirenin hemen yanında köy binasının avlu duvarında duran Osmanlıca yazılı mermer bir kitabe bulunmaktadır. Kitabede 4 satır yazı kuşağı ve en üst satırın sağ ve solunda iki ay yıldız motifi bulunmaktadır. Kitabede okunabildiği kadarı ile şöyle yazılıdır;
1. Murâd Hân-ı sânî
2. Nâm-ı âlisiyle be-nâm olan şu câmi-i (nev sun'-ı ziynet-efrâ-yı taht-ı?)
3. Halîfe-i habîb-i Yezdânî Gâzî Abdülhamîd Hân-ı Sânî hazretlerinin cümle-i hayrât-ı
4. celîlelerinden olup bin üç yüz on sekiz sene-i hicriyyesinde müceddeden inşâ olunmuştur.
Bu yazıdan, kitabenin, II. Murad zamanında yapılmış, II. Abdülhamid döneminde 1318'de yeniden inşa edilmiş bir binaya ait olduğu sonucu çıkmaktadır. Kitabe, çimento harç ile sıvanmış duvarda gelişi güzel yerleştirilmiş, üzeri beyaz boyalıdır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Yok
Taşıyıcı Durumu Yok
Dış Yapı Yok
Üst Yapı Yok
İç Yapı Yok
Süsleme Yok
Rutubet Boş
Özgün Kullanım Mezarlık
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi Köy Muhtarlığı
Koruma Derecesi
Anıtsal 0
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Köy Muhtarlığı
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama Tescile önerilecektir.
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.