Yükleniyor...

684 Ada, 4 (1) Parsel Mal Deposu

İstasyon Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-01-805
Genel Bilgiler
Yapı Adı 684 Ada, 4 (1) Parsel Mal Deposu
Envanter No 39-01-805
Yapı Türü
Yapım Tarihi 1910-1912
Yaptıran Şark Demiryolları
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Osmanlı Dönemi
Genel Tanım Kırklareli Merkez, İstasyon Mahallesinde Tren Garı'na ait bina tek katlı, dikdörtgen planlı, beşik çatısı marsilya tipi kiremit kaplı olup, düz bir zemine inşa edilmiştir.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy İstasyon Mahallesi
Belde
Mevki İstasyon
Sokak Öztürk Bulvarı
Ada 684
Pafta
Parsel 4(1)
Yüzölçümü 28230
Nitelik Devlet Demiryolları Arsası
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi 1
Malzeme Tuğla
Yapım Tekniği Yığma
Elektrik Var
Isıtma Yok
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Tek katlı, dikdörtgen planlı yapı beşik çatı ile örtülmüş olup, tuğla malzeme ile yığma olarak inşa edilmiştir. Beşik çatının üzeri marsilya tipi kiremit ile kaplıdır. Dikdörtgen planlı yapı simetrik olarak inşa edilmiştir. Doğu ve batı cepheleri üzerinde ikişer kapı ve aralarında birer pencere bulunmaktadır. Kuzey ve güney cepheleri üzerinde dikdörtgen birer pencere yer almaktadır. Tek katlı yapının tüm kapı ve pencereleri basık kemerli olup, etrafları sıva işi söve ile çevrelenmiştir. Giriş kapıları ahşap ve raylıdır. Yapının tren raylarına bakan bölümünde, beton ayaklar üzerine tren rayları oturtularak döşeme oluşturulmuş yükleme platformu bulunmaktadır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Orta
İç Yapı Orta
Süsleme Yok
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Mal Deposu
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi T.C.Devlet Demir Yolları (Kırklareli Üniversitesi'ne tahsisli)
Koruma Derecesi
Anıtsal 1
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Kırklareli Üniversitesi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Yapı Osmanlı Dönemi Gar Binaları ile benzerlik göstermektedir ve dış görünümü sağlam vaziyettedir. Yapının içindeki tuğla örgüleri tahrip olmuştur.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 12.06.2009-2572
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.