Yükleniyor...

Akalar Mahallesi 163 Ada 24 Parselde Konut

Akalar Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-01-862-01
Genel Bilgiler
Yapı Adı Akalar Mahallesi 163 Ada 24 Parselde Konut
Envanter No 39-01-862-01
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Taş örgülü temel üzerine yükseltilmiş iki katlı binada duvar cepheleri taş örgülü ve aralarda tuğla örgü sıraları yer almaktadır. Duvar cephelerinde çatıya geçişte tuğla saçak silmesi bulunmaktadır.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Akalar Mahallesi
Belde
Mevki Tırnova
Sokak Tırnova Caddesi
Ada 163
Pafta 43
Parsel 24
Yüzölçümü 1400
Nitelik Kargir Ev Mağaza Kuyu Ahır Bahçe
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Bodrum + 1
Malzeme Taş, Tuğla
Yapım Tekniği Yığma
Elektrik Var
Isıtma Yok
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Taş örgülü temel üzerine iki katlı olarak yine taş örgü kullanılarak inşa edilmiş yapıda aralarda çift sıra tuğla örgülerle duvar cepheleri desteklenmiştir. Çepeçevre duvar cephelerinde çatıya geçişte tuğla silmeler kullanılmıştır. Yapının kuzey cephesindeki pencereler duvar örülerek kapatılmış, güney ve batı cephelerinde ikinci katta dörder tane dar uzun dikdörtgen pencere ile aydınlık sağlanmaya çalışılmıştır. Yapıya giriş, bahçe içerisinden, güney cephesinden ahşap bir kapı ile sağlanmıştır. Çatısı kırma ve marsilya tipi kiremit ile kaplıdır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Orta
İç Yapı Orta
Süsleme Orta
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Konut
Önerilen Kullanım Konut
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 1
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar Yapının kuzey cephesinde yer alan pencereler duvar örülerek kapatılmış ve bu cepheden yapıya bitişik yeni bina inşa edilmiştir.
Gözlemler Günümüzde kullanılmakta olan bina taşıyıcı ve cephe olarak yıpranmış durumdadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 19.10.2000-6427
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.