Yükleniyor...

Ertuğrul Eski Okul Binası

Ertuğrul Köyü, Lüleburgaz
ENV. NO: 39-05-674
Genel Bilgiler
Yapı Adı Ertuğrul Eski Okul Binası
Envanter No 39-05-674
Yapı Türü Eğitim
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Tek katlı eski okul binası
Konum
İlçe Lüleburgaz
Mahalle Köy Ertuğrul Köyü
Belde
Mevki Köy İçi
Sokak
Ada
Pafta E19d-21a
Parsel 1728
Yüzölçümü 1610
Nitelik Okul Ve Bahçesi
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Bodrum + 1
Malzeme Taş, Ahşap, Tuğla
Yapım Tekniği Yığma, Ahşap Karkas
Elektrik Var
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Bina dikdörtgen planlı, zemin kat ve bodrum kattan oluşmaktadır. Girişi kuzeybatı cephesindendir. Girişin önünde iki kollu 6 taş basamak ile çıkılan bir merdiven bulunmaktadır. Çatı, merdiven sahanlığının üzerini kapatacak şekilde, iki ahşap dikmeye oturan saçak şeklindedir. Uzun cephelerde dörder, kısa cephelerde ikişer dikdörtgen penceresi bulunmaktadır. Kuzeydoğu cephesinde bodrum giriş kapısı bulunmaktadır. Duvarları bodrum katta moloz taş, zemin katta tuğladır. Cepheleri sıvalı, pencere kenarlarında sıva işi söveler ve pencere altlarında yine sıva işi motifler bulunmaktadır. Bodrum kat pencereleri basık tuğla kemerlidir. Giriş kapısı iki kanatlı tablalı, pencere doğramaları ahşap ve kanatlıdır. Zemin kat döşemesi ahşap kirişler ile oluşturulmuş, ahşap kaplıdır. Tavanlar da aynı şekilde ahşap kaplıdır. Çatısı kırma üzeri marsilya kiremit kaplıdır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Fena
Taşıyıcı Durumu Fena
Dış Yapı Fena
Üst Yapı Fena
İç Yapı Fena
Süsleme Yok
Rutubet Önemli
Özgün Kullanım Okul
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor/restore Ediliyor.
Önerilen Kullanım Müze/kültür Evi
Sahibi Köy tüzel kişiliği
Koruma Derecesi
Anıtsal 1
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Köy muhtarlığı
Yapılan Onarımlar Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürlüğünce 2013 yılı Avrupa Birliği Ipa Sınırötesi İşbirliği kapsamında uygulanmakta olan "Ortak Kimlik Ortak Tarih" isimli proje çerçevesinde yapının restorasyonu gerçekleştirilmektedir.
Gözlemler Köy içinde bulunan eski okul binası kullanılmamakta ve harap durumdadır. Restorasyon projeleri hazırlanmış ve onaylanmıştır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi Var
Rapor Var
Restorasyon Var
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 28.09.1994/2026
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 20/01/2016 tarih ve 2900 sayılı karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.