Yükleniyor...

204 Ada 7 Parsel Konut

Cumhuriyet Mahallesi, Vize
ENV. NO: 39-08-914
Genel Bilgiler
Yapı Adı 204 Ada 7 Parsel Konut
Envanter No 39-08-914
Yapı Türü Sivil Mimarlık Örneği
Yapım Tarihi 20 yy.
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Genel Tanım Zemin Üzeri iki katlıdır. Çatkı arası tuğla dolgu malzeme ile inşa edilmiştir. Kırma çatısı marsilya kiremit ile kaplıdır
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Cumhuriyet Mahallesi
Belde Kıyıköy
Mevki
Sokak
Ada 204
Pafta
Parsel 7
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Bodrum üzeri iki katlıdır. Çatkı arası tuğla dolgu malzeme ile inşa edilmiştir. Yapının ön cephesi kol farkından dolayı zemin üzeri bir katlıdır. Birinci katın zemini dolgu taş ile inşa edilmiştir. Birinci katın üzeri yarıya kadar sıvalı olup,diğer yarısı saç ile kaplıdır. Ön cepheye bitişik yakın dönemde inşa ediliş olan betonarme tek odalı bir yapı mevcuttur. Yapının ön cephesinde 1/2 oranında ahşap enine dikdörtgen formlu bir adet pencere bulunur. Yapının arka cephesi zemin üzeri iki katlıdır. Arka cephenin zemin katı dolgu taş, birinci katı günümüz tuğla, ikinci katı çatkı arası tuğla dolgu ile inşa edilmiştir.Zemin katında bir adet ahşap tek kanatlı kapı bulunmaktadır. Birinci katının arka cephesinde pimapenli 1/2 oranında, yan cephesinde(doğu)1/14 oranında tek kanatlı pencere yer alır. Arka cephenin ikinci katının orta çıkması ahşap eliböğründelere dayanmaktadır. Çıkma üzerinde ahşap 1/1 oranında giyodin pencere ve çıkmanın her iki yanında birer adet aynı formda pencere bulunur, ikinci katın yan cephesi(doğu)1/1 oranında bir adet, arka cephenin güney kısmında 1/1 oranında ikiz(yanyana)ahşap giyodin pencere bulunur, ikinci katın güney kısmı(çıkma olan kısmı) çatkı arası tuğla dolgu üzeri sıvalı,doğu kısmı sıvalı,yapının yan cephesi ahşap kaplamalıdır. Ahşap kaplamalı olan kısımda bir adet 1/1 oranında pencere yer alır. Doğuda bulunan giriş kapısı çeliktir.Yapının doğu kısmına bitişik günümüzde tuğla malzeme ile inşa edilmiş bir kiler yer alır. Yapının zemin katından birinci katına mermer basamakla çıkılmaktadır, ikinci katın merdivenleri ahşaptır.Hafif saçaklı kırma çatısı marsilya kiremit ile kaplıdır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Fena
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Fena
İç Yapı Fena
Süsleme Orta
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım
Bugünkü Kullanım
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 0
Çevresel 2
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mal sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Günümüzde bazı değişikliklere uğrayan yapının acilen esaslı onarıma ihtiyacı vardır.
Ekler
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 29/03/2016-3063
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 24/08/2020 tarih ve 6964 sayılı Kurul Kararı ile tescilinin devamı.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.