Yükleniyor...

Çukurpınar Tümülüsü

Çukurpınar Köyü, Merkez
ENV. NO: 39-01-907
Genel Bilgiler
Yapı Adı Çukurpınar Tümülüsü
Envanter No 39-01-907
Yapı Türü
Dönemi
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar. Çukurpınar Tümülüsü'nün eteklerinde keramik parçaları tespit edilmiştir.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Çukurpınar Köyü
Belde
Mevki Kozarka Tepesi Mevkii
Sokak
Ada 101
Pafta -
Parsel 93
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler Tarımsal faaliyetler ile madencilik faaliyetleri
Şimdiki Durumu
Önerilen Koruma Bölgedeki güvenlik birimlerince izlenmesi.
Gözlemler Tümülüs, düz bir arazi üzerinde yer almakta olup, etrafında tarla vasıflı araziler bulunmaktadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor Var
Harita Var
Kroki
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 09.09.2014-1902
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.