Yükleniyor...

Evren Mahallesi 155 Ada 28 Parsel Konut

Evren Mahallesi, Vize
ENV. NO: 39-08-980
Genel Bilgiler
Yapı Adı Evren Mahallesi 155 Ada 28 Parsel Konut
Envanter No 39-08-980
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Cumhuriyet
Genel Tanım yapı dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, tuğla-ahşap duvar örgülü, sıvalı, kırma çatılı ve marsilya tipi kiremit örtülüdür.Yapının batı ve güney cephesi boyunca duvarla çevrili küçük bir avlusu bulunmaktadır.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Evren Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak Bağlar Caddesi, Adliye Sokak, No:4
Ada 155
Pafta
Parsel 28
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin+1
Malzeme Tuğla
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Evren mahallesi, Bağlar Caddesi-Adliye Sokak kesişiminde 155 ada 28 parselde yer alan yapı dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, tuğla-ahşap duvar örgülü, sıvalı, kırma çatılı ve marsilya tipi kiremit örtülüdür. Yapının batı ve güney cephesi boyunca duvarla çevrili küçük bir avlusu bulunmaktadır.Batı (Adliye Sokak) cephesinde yer alan bahçe kapısı ile avluya girilmekte olup yapıya ise güney cepheden girilmektedir. Yapının güney ve güneydoğu cephelerinde bitişik müştemilat vb. eklentiler bulunmaktadır. Yapının batı cephesi iki kademeli olup 1. kat hafif dışa taşkın ve ahşap payandalarla desteklenmiştir. Duvar örgüsü üzeri sıvalıdır. Kuzey (Bağlar Caddesi) cephesinde zemin katta bir, 1. katta iki, batı cephesinde zemin katta kademeli yüzeylerde ve birinci katta birer adet pencere bulunur. Batı cephe 1. kat pencereleri yüzeyler boyunca oldukça büyük tutulmuştur. Yapının içine girilememiştir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı Orta
Üst Yapı İyi
İç Yapı İyi
Süsleme İyi
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Konut
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar Duvar örgüsü üzeri sıvalıdır.
Gözlemler Yapının güney ve güneydoğu cephelerinde bitişik müştemilat vb. eklentiler bulunmaktadır.Yapının içine girilememiştir.
Ekler
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 10/12/2018-5561
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.