Yükleniyor...

Kale Mahallesi 187 Ada 1 Parselde Konut

Kale Mahallesi, Vize
ENV. NO: 39-08-917-1
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kale Mahallesi 187 Ada 1 Parselde Konut
Envanter No 39-08-917-1
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Erken Cumhuriyet
Genel Tanım zemin+1 katlı yapı, taş duvar örgülü olup, yapının temel ve duvar örgüsünde kullanılan taşların bir kısmının sur yapısına ait olması muhtemeldir. Dış ve iç duvarları sıvalı olan yapı kırma çatı ve alaturka kiremit ile örtülüdür.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Kale Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Ada 187
Pafta
Parsel 1
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin+1
Malzeme Taş
Yapım Tekniği Taş Örgü
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Antik Bizye kentinin sur duvarları üzerinde yer almakta olup, doğusunda buraya bitişik (187 ada,2 parsel) Kurulumuzun 12/04/2016-3137 kararıyla tescillenmiş 1. grup anıt eser Vize Sarnıcı yer almaktadır. Konut yapısı sur yapısını oluşturan blok ve yığma taş duvarların hemen üzerinde geniş bir bahçe içinde yer almaktadır. Zemin+1 katlı yapı,taş duvar örgülü olup, yapının temel ve duvar örgüsünde kullanılan taşların bir kısmının sur yapısına ait olması muhtemeldir. Dış ve iç duvarları sıvalı olan yapı kırma çatılı olup, alaturka kiremit ile örtülüdür. Yapının girişi bahçe içinden kuzeydoğu cephede yer alan zemin ve 1. kat boyunca kareye yakın dikdörtgen formlu yapıdan dışa taşkındır.Kuzeybatı merdivenleri ile birinci kata, kuzeydoğu kapısı ile de zemin kata girilmektedir. 1. kat kapısının iki yanı dikdörtgen formlu pencerelidir. 1. kat uzunlamasına dikdörtgen geniş sofalı olup, sofanın sağında 3 oda, solunda 2 oda ve kapı girişine yakın zemin kata inen ahşap merdivenler bulunmaktadır. 1. kat kuzeybatı köşedeki oda geleneksel konut yapılarında gözlemlenen ocaklığa sahiptir. Zemin ve tavan döşemeleri ahşaptır. Yapının cephelerinde yer alan kare formlu pencereler atölye işi olup, takriben 30-40 yıllıktır.Taşınmaz malzeme ve mekan planlaması açısından Erken Cumhuriyet Dönemi'ne tarihlenmektedir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu İyi
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Orta
İç Yapı Orta
Süsleme İyi
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Konut
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar Duvarları harç sıvalıdır.
Gözlemler Antik Bizye kentinin sur duvarları üzerinde yer almakta olup, doğusunda buraya bitişik (187 ada,2 parsel) Kurulumuzun 12/04/2016-3137 kararıyla tescillenmiş 1. grup anıt eser Vize Sarnıcı yer almaktadır. Konut yapısı sur yapısını oluşturan blok ve yığma taş duvarların hemen üzerinde geniş bir bahçe içinde yer almaktadır.
Ekler
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 02/08/1985-1563 16/02/1990-553 03/04/2017-3972
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.