Yükleniyor...

Armağan Dolapdere Kalesi

Armağan Köyü, Merkez
ENV. NO: 39-01-299
Genel Bilgiler
Yapı Adı Armağan Dolapdere Kalesi
Envanter No 39-01-299
Yapı Türü Kale Kalıntısı
Dönemi
Genel Tanım Kale kalıntısı, Armağan Köyünün 1,8 km batısında, mera alanında, hakim bir tepede bulunmaktadır. Yaklaşık 90 metreye 40 metrelik bir alanı çevrelemektedir. Trak Kalesi olduğu, Roma, Bizans ve diğer dönemlerde de kullanıldığı tezi ileri sürülmektedir. Kesin yapılış dönemi bilinmemektedir.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Armağan Köyü
Belde
Mevki Kale
Sokak
Ada -
Pafta 4
Parsel
Yüzölçümü -
Nitelik -
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Definecilik faaliyetleri.
Şimdiki Durumu Kale, büyük ölçüde yok olmuştur. Zeminde, temel seviyesinde taş yığınları şeklinde duvar kalıntıları görülmektedir. Duvar örgüsü anlaşılamamaktadır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Definecilik faaliyetlerine karşı bölgedeki güvenlik birimlerince izlenmesi gerekmektedir.
Gözlemler İç kısmında yaklaşık 1,5 m derinliğinde kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Doğu ve batı yönleri dere yatağı ile çevrilidir. Özellikle doğu kısmında yerli kayalardan yararlanılarak tahkimat güçlendirilmiştir. Yer yer 1,5 metreye ulaşan duvar yükseltileri mevcuttur. Duvar kalınlıkları 1,5-2 m olup, kuzey yönde düz alanda dış kale duvar izleri belirgindir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.