Yükleniyor...

Konut

Mehmet Çavuş Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-01-1074
Genel Bilgiler
Yapı Adı Konut
Envanter No 39-01-1074
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Cumhuriyet
Genel Tanım Bahçe içerisinde yer alan yapı doğu-batı istikametinde dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, kırma ve alaturka kiremit örtülüdür. Konut yapısı yığma moloz taş örgülüdür.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Mehmet Çavuş Mahallesi
Belde Üsküp
Mevki
Sokak No:33
Ada
Pafta 28-31
Parsel 8249
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin+1.kat
Malzeme Tuğla
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Yok
Isıtma Var
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Bahçe içerisinde yer alan yapı doğu-batı istikametinde dikdörtgen planlı zemin+1 katlı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Konut yapısı yığma moloz taş örgülü olup, doğu ve kuzeybatı duvarlarının fırın tuğla ve birket tuğla malzeme ile onarımlar gördüğü gözlemlenmiştir. Yapının ön cephesi güneye (bahçeye) bakmakta olup, yan parseline güneydoğu cephede sokağa açılan moloz taş örgülü ancak betonarme olarak onarılmış kapıdan girilmektedir. Yapının arka (kuzey) ve yan dar cepheleri ağırlıklı olarak sağır yapıdadır. Ön cephe pencereleri dikdörtgen planlı olup, ahşap sövelidir. Ön cephe sıvalı ve boyalı olup, kullanılmayan yapının yapının çatısında ve duvar örgüsünde bozulmalar başlamıştır. Yapının içine girilememiş olup, yapı Cumhuriyet (2.çeyrek) dönemi özellikleri göstermektedir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Fena
Üst Yapı Orta
İç Yapı İyi
Süsleme İyi
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar Doğu ve kuzeybatı cephe duvarlarının fırın tuğla ve birket tuğla malzeme ile onarımlar gördüğü gözlemlenmiştir Yapının ön cephesi güneye (bahçeye) bakmakta olup, yapı parseline güneydoğu cephede sokağa açılan moloz taş örgülü ancak betonarme olarak onarılmış kapıdan girilmektedir.
Gözlemler Yapının arka (kuzey) ve yan dar cepheleri ağırlıklı olarak sağır yapıdadır. Ön cephe sıvalı ve boyalı olup, kullanılmayan yapının çatısında ve duvar örgüsünde bozulmalar başlamıştır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 10.06.2020 tarih ve 6806 sayılı Karar.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.