Yükleniyor...

Mehmet Akif Mahallesi, 245 Ada 9 Parsel Konut

Mehmet Akif Mahallesi , Vize
ENV. NO: 39-08-994
Genel Bilgiler
Yapı Adı Mehmet Akif Mahallesi, 245 Ada 9 Parsel Konut
Envanter No 39-08-994
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Cumhuriyet
Genel Tanım Yapı dikdörtgen planlı zemin+1 katlı, kırma çatı ve alaturka tipi kiremit ile örtülüdür. Moloz taş-ahşap hatıllı tuğla örgülüdür. Yapı parseli güneyinde yer alan sokaktan moloz taş örgülü duvar ile ayrılmaktadır. Yapının 1. Kat güneybatı cephesi çıkmalıdır.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Mehmet Akif Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Ada 245
Pafta
Parsel 9
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin+1
Malzeme Moloztaş-ahşap
Yapım Tekniği Yığma
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Mehmet Akif Mahallesi, Meydanlık Sokak üzerinde 245 ada 9 parselde yer alan yapı dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, kırma çatı ve alaturka tipi kiremit ile örtülüdür. Moloz taş-ahşap hatıllı tuğla örgülü yapıda sıva ve cephede deformasyon görülmektedir. Yapı parseli güneyinde yer alan sokaktan moloz taş örgülü duvar ile ayrılmaktadır. Yapının güneybatı ve kuzey cephesinde muhdes eklentiler vardır. Yapıya zemin kat orta ekseninde yer alan kapı ile girilmektedir. Kapının sağında ve doğu cephede birer adet pencere bulunur. Yapının 1. Kat güneybatı cephesi çıkmalı olup 1. Kat güney cephesinde üç, doğu cephesinde iki adet pencere bulunur. Yapının batı ve kuzey cepheleri ile içi gözlemlenememiştir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Fena
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Orta
İç Yapı İyi
Süsleme İyi
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Yapıda sıva ve cephede deformasyon görülmektedir. Yapının güneybatı ve kuzey cephesinde muhdes eklentiler bulunur. Yapının batı ve kuzey cepheleri ile içi gözlenememiştir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 10.12.2018-5561
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.