Yükleniyor...

226 Ada 3 Parsel Konut

, Vize
ENV. NO: 39-08-1087
Genel Bilgiler
Yapı Adı 226 Ada 3 Parsel Konut
Envanter No 39-08-1087
Yapı Türü
Yapım Tarihi 20 yy
Yaptıran -
Yapan -
Vakfiye -
Kitabe -
Mimari Çağı Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Kıyıköy Camiinin güneyinde yer alan yapı moloztaş örgülü bahçe içerisinde dikdörtgen planlı, yarı bodrum+2 katlı, moloztaş-ahşap örgüsü üzeri sıvalı-boyalı ve yer yer saç metal kaplı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy
Belde Kıyıköy
Mevki
Sokak 3 Nolu Ve Asya Sokak Kesişiminde
Ada 226
Pafta
Parsel 3
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Kıyıköy Camiinin güneyinde 3 Nolu ve Asya Sokaklarının kesişiminde 226 ada, 3 parselde yer alan yapı moloz taş örgülü bahçe içerisinde dikdörtgen planlı, yarı bodrum+2 katlı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Yapının tapu vasfı avlulu üç katlı ahşap ev olup, yapının 2. katının batı, güneybatı ve kuzeydoğu cepheleri payandalarla destekli sokağa çıkmalıdır. Yapıya giriş batı cepheden sağlanmaktadır. Pencereleri dikdörtgen formlu korunmuş ancak doğramaları pvc ile değiştirilmiştir. Yapı batı cephesinin orta eksenine çatıya kadar uzanan sundurmalı balkonlu betonarme giriş eklenmiştir. Yapı Erken Cumhuriyet Dönemi özellikleri taşımaktadır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu İyi
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı İyi
Üst Yapı İyi
İç Yapı İyi
Süsleme İyi
Rutubet Yok
Özgün Kullanım
Bugünkü Kullanım Konut
Önerilen Kullanım Konut
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 0
Çevresel 2
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülkiyet Sahibi
Yapılan Onarımlar Yapıya giriş batı cepheden sağlanmaktadır. Pencereleri dikdörtgen formlu korunmuş ancak doğramaları pvc ile değiştirilmiştir.
Gözlemler Yapının 2. katının batı, güney batı ve kuzeydoğu cepheleri payandalarla destekli sokağa çıkmalıdır. Yapı batı cephesinin orta kesimine çatıya kadar uzanan sundurmalı balkonlu betonarme giriş eklenmiştir.Yapı gabarisi ile dikkat çekmektedir.
Ekler
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No 24/08/2020 tarih ve 6964 sayılı Karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Selin KAHRAMAN Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Birol HASABNBAT Sanat Tarihçi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.