Yükleniyor...

Yündolan Kalesi (büyük Kale)

Yündolan Köyü, Merkez
ENV. NO: 39-01-360
Genel Bilgiler
Yapı Adı Yündolan Kalesi (büyük Kale)
Envanter No 39-01-360
Yapı Türü Kale
Dönemi Roma - Bizans
Genel Tanım Kale kalıntısı, Yündolan Köyü'nün 4,6 km kuzeybatısında, Kırklareli Barajı yanında, mera alanında, hakim bir tepede bulunmaktadır. Yaklaşık 50 metreye 125 metrelik bir alanı çevrelemektedir. Muhtemelen Roma Döneminde inşa edilen kale Bizans Döneminde de kullanılmıştır.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Yündolan Köyü
Belde
Mevki Köy Civarı
Sokak
Ada
Pafta 8
Parsel 1499
Yüzölçümü 17571231,38
Nitelik Orman
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Definecilik faaliyetleri.
Şimdiki Durumu Kale, büyük ölçüde yok olmuştur. Ayakta kalan duvarları 2 m ile 4 m yüksekliktedir. Bu duvarlar kaba yontulmuş taşlar ve kireç harcı kullanılarak örülmüştür. Kuzey kısmı doğal kaya tahkimatlıdır. Duvarlar yaklaşık 180 cm enindedir. Yer yer ana kaya üzerine duvar örülerek tahkimat güçlendirilmiştir.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Definecilik faaliyetlerine karşı bölgedeki güvenlik birimlerince izlenmesi gerekmektedir.
Gözlemler Defineciler tarafından tahrip edilmektedir. İç kısmına betonarme bir mevzi yapılmıştır, fakat günümüzde kullanılmamaktadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini Trakya Bölgesi Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale İllerinde "Türk Dönemi Kaleleri" İsmail Hakkı Kurtuluş
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.