Yükleniyor...

230 Ada 6 Parsel Konut

, Vize
ENV. NO: 39-08-1090
Genel Bilgiler
Yapı Adı 230 Ada 6 Parsel Konut
Envanter No 39-08-1090
Yapı Türü
Yapım Tarihi 20 yy
Yaptıran -
Yapan -
Vakfiye -
Kitabe -
Mimari Çağı Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Yapı dikdörtgen plablı, zemin+1 katlı, moloz taş-ahşap hatıllı ve ahşap duvar örgülü kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy
Belde Kıyıköy
Mevki
Sokak
Ada 230
Pafta
Parsel 6
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Yapı dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, taş-kerpi-ahşap duvar örgülü, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Yapının tapu vasfı iki katlı ahşap ev olup, yapının 1. kat batı cephesinin orta ekseninde cumbası bulunur. Cumba üç adet ahşap payanda ile desteklenmiştir. Dış cephesi ahşap kaplamalı olan yapının ahşap kaplamalarında bozulma ve dökülmeler başlamıştır. Yapının güney cephesi zemin katına bitişik muhdes eklenti olup, kuzey cephesinden bitişik nizamlıdır. 1. kat pencere düzeni büyük oranda simetrik olup, dikdörtgen formlu ve giyotin tiplidir. Sokak cephesi çatı saçağı altı ahşap ile oluşturulmuş silme detaylıdır. Yapının içinde girilememiş olup, Erken Cumhuriyet Dönemi özellikleri taşımaktadır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu İyi
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı İyi
Üst Yapı İyi
İç Yapı İyi
Süsleme İyi
Rutubet Yok
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım Konut
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 0
Çevresel 2
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülkiyet Sahibi
Yapılan Onarımlar Bazı pencere doğramaları pvc malzeme ile değiştirilmiştir.
Gözlemler Yapının güney cephesi zemin katına bitişik muhdes eklenti olup, kuzey cephesinden bitişik nizamlıdır.
Ekler
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No 26/08/2020 tarih ve 6964 sayılı Karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Selin KAHRAMAN Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.