Yükleniyor...

Konut, Müştemilat Ve Su Kuyusu.

Cevatpaşa Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-01-1076
Genel Bilgiler
Yapı Adı Konut, Müştemilat Ve Su Kuyusu.
Envanter No 39-01-1076
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Cumhuriyet
Genel Tanım Konut yapısı taşınmaz parselinin kuzeydoğusunda, orta ve batısında müştemilat, konut yapısının batısında ise su kuyusu bulunmaktadır. Konut yapısı zemin+1 katlı, kırma çatılı, müştemilat yapıları tek katlı, beşik çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Cevatpaşa Mahallesi
Belde Üsküp
Mevki
Sokak
Ada
Pafta 32
Parsel 8460
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin+1.kat
Malzeme Taş
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Konut yapısı taşınmaz parselinin kuzeydoğusunda, orta ve batısında müştemilat konut yapısının batısında ise su kuyusu bulunmaktadır. Konut yapısı zemin+1 katlı, kırma çatılı, müştemilat yapıları tek katlı, beşik çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Konut yapısı ve müştemilatlar yığma moloz taş örgülü olup, konutun hasar gören kısımları ve özellikle 1.kat güney ve batı cepheler fırın tuğla ile onarılmıştır. Konut yapısı sokağa sırtını dönmüş vaziyette olup, yapının ön giriş cephesi ise güneye (bahçeye) bakmaktadır. Yapı parselinin kuzey (sokak) cephesinde yer alan konut ile müştemilat arasındaki bahçe kapısından girilmekte olup, betonarme olarak yenilenmiştir. Konutun pencere düzeni asimetriktir. 1.kat ön cephesi balkonludur. Yapının içine girilememiştir. Yapı Cumhuriyet (2. çeyrek) dönemi özellikleri göstermektedir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Orta
İç Yapı Yok
Süsleme İyi
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar Konut yapısı ve müştemilatlar yığma moloz taş örgülü olup, konutun hasar gören kısımları ve özellikle 1.kat güney ve batı cepheler fırın tuğla ile onarılmıştır. yapı parselin kuzey (sokak) cephesinde yer alan konut ile müştemilat arasındaki bahçe kapısından girilmekte olup, betonarme olarak yenilenmiştir.
Gözlemler Konutun pencere düzeni asimetriktir 1. kat ön cephesi balkonludur.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 10.06.2020 tarih ve 6806 sayılı Karar.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.