Yükleniyor...

Yoğuntaş Polos Kalesi

Yoğuntaş Köyü, Merkez
ENV. NO: 39-01-469
Genel Bilgiler
Yapı Adı Yoğuntaş Polos Kalesi
Envanter No 39-01-469
Yapı Türü Kale
Dönemi Trak
Genel Tanım Kale Yoğuntaş köyünün 500 m kuzeybatısında hakim bir tepede bulunmaktadır. Makedonya Kralı II. Philip döneminde, M.Ö. 4. yüzyılda yapılan kale, Helenistik, Roma, Bizans, Yunan ve Pers İmparatorluğu dönemlerinde kullanılmıştır.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Yoğuntaş Köyü
Belde
Mevki Polos Kalesi Mevki
Sokak
Ada 170
Pafta 14
Parsel 199-383
Yüzölçümü 1463488.83 / 12344714.54
Nitelik Mera / Devlet Ormanı
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler Definecilik faaliyetleri.
Şimdiki Durumu Büyük ölçüde yok olmuştur. Yaklaşık 100 metreye 460 metrelik bir alanı çevreleyen kale duvarları moloztaş ve kireç harcı ile örülmüştür. Batı tarafında dairesel bir burç ve sur duvarları 5-6 metreye kadar ayaktadır. Burç duvarlarında 5 sıra tuğla hatıl sıraları da görülmektedir. Burca çıkış duvar içerisinde dönen bir merdivenle sağlanmaktadır. Kalenin doğu tarafı daha harap durumdadır. Temel seviyesinde taş yığınları şeklinde duvar takip edilebilmektedir. Kalenin güney kısmında, sur duvarının dışında, sarnıç olduğu düşünülen yaklaşık 15x20 m ebatlarında, yol kotunun altında, dikdörtgen planlı bir yapı kalıntısı bulunmaktadır. Duvarları moloz taş ve kireç harcı ile örülmüş olan yapının üstü büyük ölçüde yıkılmış yine moloz taş örgülü iki büyük tonoz ile örtülüdür.
Önerilen Koruma Definecilik faaliyetlerine karşı bölgedeki güvenlik birimlerince izlenmesi gerekmektedir.
Gözlemler Trakya’nın en güzel manzaralarından birine de sahiptir. Kalenin kuzey ve kuzeydoğusunda Kayalı Barajı, güneyinde ise Trakya Ovası izlenebilmektedir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 20.04.1990-645
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Yayın Dizini Trakya Bölgesi, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale İllerinde "Türk Dönemi Kaleleri" İsmail Hakkı Kurtuluş
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.