Yükleniyor...

Yayla Mahallesi 108 Ada 8 Parselde Konut

Yayla Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-01-776
Genel Bilgiler
Yapı Adı Yayla Mahallesi 108 Ada 8 Parselde Konut
Envanter No 39-01-776
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Kırklareli Merkez Yayla Mahallesi Kentsel Sit Alanı içerisinde kalan, Namazgah Caddesi ile Dilber Yokuşunun kesiştiği noktada bulunan konut yapısı kagir olarak inşa edilmiş olup, bodrum ve iki kattan oluşmaktadır.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Yayla Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak Dilber Sokak
Ada 108
Pafta 48
Parsel 8
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi 2+b
Malzeme Taş + Tuğla + Ahşap
Yapım Tekniği Kagir + Ahşap Karkas
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Yapı zemin kat, birinci kat ve bodrum kattan oluşmaktadır. Namazgah Caddesine bakan doğu yönündeki ön cephesinin sol tarafında basamaklarla çıkılarak ulaşılan girişi bulunmaktadır. Ön ve yan sokağa bakan cephesi ahşap kaplı olan yapının diğer cepheleri sıvalıdır. Bodrum katı tuğla hatıllı moloz taş örgülü, üst katlar ahşap konstrüksiyon arası tuğla dolgudur. Ön ve arka tarafında avlusu bulunan yapının bodrum kat cepheleri derzli olup, beşik çatısının üzeri marsilya kiremit kaplıdır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Fena
Dış Yapı Fena
Üst Yapı Fena
İç Yapı Fena
Süsleme Orta
Rutubet Önemli
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım Konut
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar Koruma Bölge Kurulunca Rölöve, Restitisyon ve Restorasyon Projeleri onaylanmıştır.
Gözlemler Günümüzde kullanılmayan yapının çatı ve döşemelerinde kısmi çökmeler mevcuttur. Cephe sıvaları dökülmüş, ahşap kaplamaları çürümüş olan yapı bakımsız ve harap bir durumdadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi Var
Rapor
Restorasyon Var
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 20.04.1990-646
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.