Yükleniyor...

Konut

, Pınarhisar
ENV. NO: 39-07-1032
Genel Bilgiler
Yapı Adı Konut
Envanter No 39-07-1032
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Cumhuriyet
Genel Tanım Bağlar Sokak üzerinde bulunmaktadır. Taşınmaz parselinde kuzeybatı ve güneydoğu istikametinde uzanan dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı konut yapısı ile kuzeydoğu ve güneybatı istikametinde uzanan anbar-samanlık yapısı bulunur. Taşınmaz parselinde yer alan yapılar ile batısında dar sokağın diğer yakasındaki yapılar bir doku oluşturmaktadır.
Konum
İlçe Pınarhisar
Mahalle Köy
Belde Kaynarca
Mevki
Sokak Bağlar
Ada 111
Pafta
Parsel 1
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin+1
Malzeme Taş
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Bağlar sokak üzerinde yer almaktadır. Taşınmaz parselinde kuzeybatı ve güneydoğu istikametinde uzanan dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı konut yapısı ile kuzeydoğu ve güneybatı istikametinde uzanan anbar-samanlık yapısı bulunmaktadır. Taşınmaz parselinde yer alan yapılar ile batısında bulunan dar sokağın diğer yakasındaki yapı topluluk bir doku oluşturmaktadır. Yapılar yığma moloz taş duvar örgülü olup, konut yapısının sokak cepheleri sıvalı ve sağırdır. Konut, samanlık ve anbar yapıları kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Konut yapısının girişi güney (bahçe) cephesine bakmaktadır. Yapılar içine girilememiştir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Orta
İç Yapı Orta
Süsleme Yok
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut Ve Anbar
Bugünkü Kullanım Konut Ve Anbar
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar Konut yapısı sıvalı ve kısmen boyalıdır.
Gözlemler Dar sokak biçimlenişine katkı verir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 23.07.2019 tarih ve 6122 nolu Karar.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.