Yükleniyor...

Yarıktepe A Tümülüsü

Devlet Mahallesi, Vize
ENV. NO: 39-08-431
Genel Bilgiler
Yapı Adı Yarıktepe A Tümülüsü
Envanter No 39-08-431
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi M.s.1. Yy
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Devlet Mahallesi
Belde
Mevki Büyüktepe
Sokak
Ada 99
Pafta
Parsel 174
Yüzölçümü
Nitelik Tarla
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı
Şimdiki Tehlikeler Definecilik ve tarımsal faaliyetler.
Şimdiki Durumu İlçe merkezinin 3,4 km güneyinde bulunan tümülüs 9-10 m yüksekliğinde, 50 m çapındadır. Vize-Hasbuğa yolunun solunda bulunur. (Yarıktepe Tümülüsü'nün güneyinde yer alır.) Etrafı tarım alanı olarak kullanılmaktadır.
Önerilen Koruma 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli tümülüsün 1/25000 ölçekli haritadaki sınırları itibarıyla koruma alan olarak belirlenmesi. Ayrıca tarım amaçlı kullanımının engellenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler Tümülüs doğu yönünden ortaya doğru geniş bir şekilde kazılmıştır. Arif Müfit MANSEL tarafından bölgede kazısı yapılan tümülüslerden biridir. Kazı sonucu ortaya çıkartılan eserler İstanbul Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 10.07.1991-942
Kurul Açıklama 10.07.1991 tarihli, 942 sayılı karar eki listede 17 sıra numarası ile tescil edilmiştir.
Revizyon
Kurul Kararları 20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Yayın Dizini Prof. Dr. Arif Müfit MANSEL, Sonay ONURKAN- Doğu Trakya Tümülüsü İstanbul Arkeoloji Müzesindeki Trakya Toplu Buluntuları
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.