Yükleniyor...

212 Ada, 26 Parsel Eski Hapishane Binası

Karakaş Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-01-796
Genel Bilgiler
Yapı Adı 212 Ada, 26 Parsel Eski Hapishane Binası
Envanter No 39-01-796
Yapı Türü
Yapım Tarihi 20. yy
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Erken Cumhuriyet Dönemi
Genel Tanım Erken Cumhuriyet Döneminde hapishane yapısı olarak inşa edilmiştir. İki katlı ve kiremit çatılı yapının kesme taş ve tuğla örgülü duvarları harç sıvalıdır. Cephelerde yer alan dikdörtgen pencerelerin çevresi silmelerle sınırlanmıştır. Binanın bir bölümünün altında depo olarak kullanılmak amacıyla bodrum kat inşaa edilmiştir.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Karakaş Mahallesi
Belde
Mevki Merkez
Sokak Hapishane Sokak
Ada 212
Pafta 10
Parsel 26
Yüzölçümü 1575
Nitelik Hapishane
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi 2
Malzeme Taş-tuğla
Yapım Tekniği Kagir
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Erken Cumhuriyet döneminde iki katlı ve kiremit çatılı Hapishane Binası olarak yapılmıştır. Cephelerde yer alan pencerelerin çevresinde silmeler mevcuttur. Kesme taş ve tuğla örgülü duvarların üzerini kapatan harç kaplama büyük oranda tahrip olmuştur. Yapının bir bölümü bodrumlu olarak inşa edilmiştir. Yapı uzun süre kullanılmadığından tamamen bakımsız bırakılmış, kiremit kaplı çatı içeriye çökmüştür. Ayrıca, tarihi yapıya doğu cephesinden bitişik 19.yy. ikinci yarısında kesme taştan yapılmış tarihi çeşme bulunmaktadır. Hapishane binası sonradan çeşmeye bitişik olarak yapılmıştır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Fena
Taşıyıcı Durumu Fena
Dış Yapı Fena
Üst Yapı Fena
İç Yapı Fena
Süsleme Yok
Rutubet Önemli
Özgün Kullanım Hapishane Binası
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım Restorasyon Sonucu İşlev Kazandırılması
Sahibi Maliye Hazinesi
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Maliye Hazinesi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Yapıda en kısa sürede restorasyon çalışmalarının başlatılması yapının geleceği açısından önem arz etmektedir. Tadilat çalışmaları sonrasında hizmet binası olarak kullanılmasında yarar görülmektedir. Günümüzde kullanılmayan yapının çatısı çökmüş olup, bakımsız ve harap bir haldedir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 01.11.2002-7411
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.