Yükleniyor...

Üsküp Balaban Kaya Oyma Mezarı (delikli Taş)

, Merkez
ENV. NO: 39-01-357
Genel Bilgiler
Yapı Adı Üsküp Balaban Kaya Oyma Mezarı (delikli Taş)
Envanter No 39-01-357
Yapı Türü Mezar
Dönemi Demir Çağları
Genel Tanım Kırklareli İli, Merkez İlçesi'ne bağlı Üsküp Beldesi'nin Gündoğdu Mahallesi çıkışından itibaren yaklaşık 5 km mesafede olan Hacıoğlu Korusu Mevkii'nde dere kenarında yer alan kaya mezarı, alçak bir doğal kayaya oyularak oluşturulmuştur. Tek odalı kaya mezarının içersine, doğu kısmında yer alan ve yuvarlak biçimde oluşturulan bir açıklıkla girilmektedir. Mezar odasının içinde, sadece solda bir kline (seki) mevcuttur. Mezarın değişik dönemlerde tahrip olduğu düşünüldüğünden iskelet ve ölü hediyelerine rastlanılmamıştır. Söz konusu kaya mezarının içine ölünün yakılarak küllerinin konulması suretiyle de ölü gömme biçimi gerçekleştirilmiş olabilir. Kaya mezarının üst kısmında dairesel şekilde olan ve birbirlerine küçük kanallarla bağlanan, sunak alanı olarak kullanıldığı düşünülen, derinlikleri 10-30 cm arasında değişen 7-8 adet oyuk mevcuttur. Söz konusu kaya mezarının iç kısmında, ortada, küçük bir kaçak kazı çukuru vardır. Aynca, kaya mezarının solunda yaklaşık 1,5 m çapında ve 9 - 10 m derinliğinde kayanın oyulması sonucu oluşturulan bir kaçak kazı çukuru görülmüştür. Anılan kaya mezarına yöre halkı tarafından "Delikli Taş" denilmektedir. Kaya mezarının yapısal özellikleri nedeniyle Demir Çağı'na ait olduğu düşünülmektedir.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy
Belde Üsküp Beldesi
Mevki Hacıoğlu Korusu
Sokak
Ada
Pafta
Parsel 5200
Yüzölçümü 5500
Nitelik Tarla
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler Kaçak define kazılarına maruz kalması.
Şimdiki Durumu Kaya mezarı içinde ve üzerinde kaçak define kazı çukurları görülmektedir.
Önerilen Koruma Kaçak kazılara karşı güvenlik birimlerince periyodik kontrolü yapılmalı.
Gözlemler Üsküp Beldesi, Hacıoğlu Korusu Mevkiinde Derenin yan kısmındaki yamaçta yer alan tescilsiz tek odalı kaya mezarının üzerinde ve yamacında kaçak kazı çukurları görüldü.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 25.07.2012-476
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.