Yükleniyor...

Konut

Kemalpaşa Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-01-1080
Genel Bilgiler
Yapı Adı Konut
Envanter No 39-01-1080
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Geç Osmanlı
Genel Tanım Yapı yol kotunun altında, bahçe içerisinde yamuk dikdörtgen planlı, bodrum+tek katlı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Üsküp Caddesi ile Kale Deresi arası bir konumda yer almaktadır. Yığma tuğla duvar örgüsü üzeri ahşap çıtalı, sıvalı ve boyalıdır.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Kemalpaşa Mahallesi
Belde Üsküp
Mevki
Sokak Üsküp Caddesi İle Kale Deresi Arası
Ada
Pafta 31
Parsel 8911
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Bodrum+tek katlı
Malzeme Taş+tuğla+ahşap
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Yapı yol kotunun altında, bahçe içerisinde yamuk dörtgen planlı, bodrum+tek katlı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Üsküp Caddesi ile Kale Deresi arası bir konumda yer almaktadır. Yığma tuğla duvar üzeri, ahşap çıtalı, sıvalı ve boyalıdır. Kullanılmayan yapıda sıva ve boya dökülmeleri ile malzeme bozulmaları, bitkilenmeler başlamıştır. Yapıya kuzeydoğu cephesinden yeni yapı bitişik olarak inşa edilmiştir. Yapı girişi kuzeybatı-cepheye bakmakta olup, giriş iki kat direkli, sundurmalı, nişli ve çatı formunda da belirgin kılınmış bir tasarıma sahiptir.Giriş kapısı çift kanatlı, ahşaptan olup, iki yanı ve dar yan yüzeyleri pencerelidir. Giriş kapısının sol yan duvarında üç, sağ yan duvarında iki adet pencere bulunur. Güneybatı cephenin orta ekseninde ise tek kanatlı bir tall kapı bulunur. Yanlarda ise ikişer adet pencere bulunur. Arka cephe ise büyük oranda sağırdır. Yapının içine girilememiş olup, yapı Geç Osmanlı dönemi özellikleri göstermektedir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu İyi
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Orta
İç Yapı Yok
Süsleme İyi
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor.
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Kullanılmayan yapıda sıva ve boya dökülmeleri ile malzeme bozulmaları, bitkilenmeler başlamıştır. Yapıya kuzeydoğu cephesinden yeni yapı bitişik olarak inşa edilmiştir. Arka cephe ise büyük oranda sağırdır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 10.06.2020 tarih ve 68066 sayılı Karar.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan EERDEN Harita Mühendisi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.