Yükleniyor...

Uçmakdere Nekropol Alanı

, Vize
ENV. NO: 39-08-447
Genel Bilgiler
Yapı Adı Uçmakdere Nekropol Alanı
Envanter No 39-08-447
Yapı Türü Mezar Alanı
Dönemi Demir Çağ
Genel Tanım İlçe merkezinin 3,4 km kuzeybatısında bulunan çamlık alanda, yükseklikleri 50 cm ile 1 m arasında mezar tepeleri bulunmaktadır.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy
Belde
Mevki Uçmakdere Mevki
Sokak
Ada 269
Pafta
Parsel 45
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler Ormancılık, definecilik ve madencilik faliyetleri.
Şimdiki Durumu Çamlık alanı içerisinde bulunmaktadır. Çevresinde maden araştırma çalışmaları yapılmaktadır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler Madencilik araştırma faaliyerleri sırasında alanda yol açılmış ve tahrip edilmiştir. Ayrıca birçok yerde defineci kazıları görülmektedir. Kazılarda çıkmış çok sayıda tuğla ve keramik parçası etrafta dağılmış durumda görülmektedir. Mezar tepelerinin tamamına yakını tahrip edilmiş durumdadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 10.07.2009-2640
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.