Yükleniyor...

Depo-ticari

Cevatpaşa Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-01-1075
Genel Bilgiler
Yapı Adı Depo-ticari
Envanter No 39-01-1075
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Kale Deresinin doğusunda yer alan yapı doğu-batı ve güney-kuzey istikametinde uzanan iki kütle halinde
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Cevatpaşa Mahallesi
Belde Üsküp
Mevki
Sokak Belediye Binası No:12
Ada
Pafta 31
Parsel 8390
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin
Malzeme Taş+tuğla
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Kale Deresinin doğusundan geçen Belediye Caddesi üzerinde yer alan yapı doğu-batı ve güney-kuzey istikametinde uzanan iki kütle halinde "L" planlı tek katlı, beşik çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Uzun kütlenin girişi caddeye (batıya) açılmakta olup, geniş dikdörtgen kapılıdır. Büyük kütle mevcutta ahır-depo olarak kullanılmakta olup, gabarisi yaklaşık 4-4,5m. civarındadır. Büyük kütlenin yan uzun cephelerinde çatı saçağı altında dikdörtgen formlu pencereler bulunur. Küçük kütlenin ön cephesi güneye (bahçeye) bakmakta olup, belirgin ve yüksek kılınmış üçgen alınlıklı ve tuğla örgülü saçakla sonlanmaktadır. Yapı parselinin batısında büyük oranda yıkılmış iki katlı bir konut yapısının kalıntıları bulunur. Yapı Erken Cumhuriyet (1.çeyrek) dönemi özellikleri göstermektedir
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Orta
İç Yapı Orta
Süsleme Yok
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Depo-ticari
Bugünkü Kullanım Ahır
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Büyük kütle mevcutta ahır-depo olarak kullanılmakta olup, gabarisi yaklaşık 4-4,5 m. civarındadır. Küçük kütlenin ön cephesi güneye (bahçeye) bakmakta olup, belirgin ve yüksek kılınmış üçgen alınlıklı ve tuğla örgülü saçakla sonlanmaktadır. Yapı parselinin batısında büyük oranda yıkılmış iki katlı bir konut yapısının kalıntıları bulunur.

Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 10.06.2020 tarih ve 6806 sayılı Karar.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Birol HASANBAT Sanat Tarihççi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.