Yükleniyor...

Tümülüs (akçaköy Mezarlık Üstü C (kuzey) Tümülüsü)

Akçaköy Köyü, Lüleburgaz
ENV. NO: 39-05-926
Genel Bilgiler
Yapı Adı Tümülüs (akçaköy Mezarlık Üstü C (kuzey) Tümülüsü)
Envanter No 39-05-926
Yapı Türü
Dönemi Mö. 3000 - Ms. 3-4. Yy Arasına Tarihlendirilir.
Genel Tanım Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi'ne bağlı Akçaköy Köyü, Ballıkaya Mevkii'nde, köyün 1,1km kuzeydoğusunda, tarla içerisinde yer alan tümülüs mevcut şekliyle yaklaşık 2-3m yüksekliğinde, 20-25m çapındadır. Edirne Koruma Kurulunun 20/01/2016 tarih ve 2900 sayılı kararıyla 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilerek koruma altına alınan Akçaköy Mezarlı Üstü A (Güney) ve Akçaköy Mezarlık Üstü B (Kuzey) Tümülüslerinden; Akçaköy Mezarlık Üstü B (kuzey) Tümülüsünün kuzeyinde yaklaşık 5-6m mesafede, bölge tarım arazisi olduğundan sürülerek zaman içinde tahrip edilen, bu nedenle yüksekliği yanındaki tescilli diğer tümülüslere göre daha alçak olan tümülüs (Akçaköy Mezarlık Üstü C (kuzey) Tümülüs yüzeyinde Roma Dönemi'ne tarihlenebilecek, pişmiş toprak çanak çömlek parçalarına rastlanmıştır. Asıl yüksekliği tarım nedeniyle tahrip olan Tümülüste, henüz mezar odasında bir tahribat yapılmadığı düşünülmektedir. Ayrıca, yukarıda mevkisi belirtilen tümülüsün hangi döneme ait olduğu henüz kazı yapılmadığı için belirlenememiştir. Ancak tümülüste ileride yapılabilecek bir bilimsel kazı sonucu elde edilecek veriler üzerine belirlenebilir. *Yöre halkı tarafından, bu Tümülüslerin olduğu alanın Üçtepeler olarak adlandırıldığı öğrenilmiştir.
Konum
İlçe Lüleburgaz
Mahalle Köy Akçaköy Köyü
Belde
Mevki Ballıkaya Mevkii
Sokak
Ada
Pafta
Parsel 1702-1703
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli Mevcut. 1. Derecede Arkeolojik Sit Alanı.
Koruma Derecesi 1
Şimdiki Tehlikeler Tarımsal faaliyetlere maruz kalması.
Şimdiki Durumu Tümülüs üzerinde tarımsal faaliyetler nedeniyle yapılan sürümlerden dolayı asıl yapısı olan yüksekliği tahrip olmuştur. Etrafındaki tümülüslere göre oldukça alçaktır.
Önerilen Koruma 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 6. maddesi uyarınca "1. Derecede Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgede güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Tarla sahiplerinin uyarılması.
Gözlemler Tümülüs üzerinde tarımsal faaliyetlerden dolayı yapılan sürümlerden dolayı asıl yapısı olan yüksekliği tahrip olmuştur. Etrafındaki tümülüslere göre oldukça alçaktır. Toprak tabakası da tarım arazisi üzerine yayılmıştır. Anılan tümülüsün (Akçaköy Mezarlık Üstü C (kuzey) Tümülüs), üzerinde Roma Dönemi'ne tarihlenebilecek pişmiş toprak çanak çömlek parçalarına da rastlanmıştır.
Ekler
Fotoğraf
Rapor
Harita
Kroki
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 10/05/2017-4080
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.