Yükleniyor...

Kocahıdır Mahallesi 184 Ada 22 Parselde Konut

Kocahıdır Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-01-867
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kocahıdır Mahallesi 184 Ada 22 Parselde Konut
Envanter No 39-01-867
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı 19.yy. Sonu
Genel Tanım Kocahıdır Mahallesi, Yanıkkışla Caddesinde bulunan bina, bodrum üzeri tek katlı tuğla ve ahşap hatıllı olarak yapılmış olup duvarlar daha sonra beton sıva ile kaplanmıştır. Giriş zeminden merdivenlerle çıkılmaktadır. Bitişik nizamda avlulu konutlarla sınırlandırılmıştır.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Kocahıdır Mahallesi
Belde
Mevki Yanık Kışla
Sokak Yanık Kışla Caddesi
Ada 184
Pafta
Parsel 22
Yüzölçümü 578
Nitelik Kuyulu Ve Bahçeli Ev
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Bodrum + 1
Malzeme Taş, Ahşap, Tuğla
Yapım Tekniği Yığma, Ahşap Karkas
Elektrik Var
Isıtma Yok
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Kırklareli, Merkez Kocahıdır Mahallesi, Yanık Kışla caddesi, 184 ada, 22 parselde bulunan yapı bahçe içinde bodrum üzeri tek katlı tuğla ve ahşap hatıllı olarak yapılmıştır. Üzeri daha sonradan beton sıva ile kaplanmıştır. Giriş zeminden merdivenlerle çıkılmakta basık bir kemer ile giriş holüne ulaşılmaktadır. Giriş holünün her iki yanında uzun ve dar pencereler mevcuttur. Ön cephede ikişer adet uzun ve dar pencere mevcut olup pencere çerçeveleri ayrı bir kemer içerisine alınmış ve kemerlerin üst taraflarına kilit taşı ile pencere kemer çerçevesi hareketlendirilmiştir. Kent merkezinde ve çevresinde yapılmış konutların büyük bir kısmında bu tarz kullanılmıştır. Cephe köşelerinde yarım sütünce başlıkları kullanılmıştır. Pencere doğramaları, çatı kiremitleri ve ön cephe yenilenmiştir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Fena
Üst Yapı Orta
İç Yapı Orta
Süsleme Orta
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Konut
Önerilen Kullanım Konut
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar Ön cephe baklava dilimi formunda bezenmiş mozaik harçla sıvalıdır. Çatı ve çatı kiremitleri tamamen, yenilenmiş, pencere çerçeveleri ve silme kuşağı boyanmış, su olukları ve baca yenilenmiş.
Gözlemler 19 yy. sonu 20 yy. başlarına ait olduğu sanılan yapının gabarisi ve fiziki özellikleri korunarak, binanın esaslı bir onarım gördüğü ve dış cephesinin mozaik harçla sıvandığı görülmektedir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 11.01.2005-157
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.