Yükleniyor...

Topkoru 3 Tümülüsü

Terzidere, Kofçaz
ENV. NO: 39-04-1097
Genel Bilgiler
Yapı Adı Topkoru 3 Tümülüsü
Envanter No 39-04-1097
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Geç Tunç Çağı
Genel Tanım Tümülüs yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Tümülüs tipinin yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim konik olmak üzere küre, yarımküre, biçimsiz tümülüsler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlar, mezarodalılar, lahitler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Kofçaz
Mahalle Köy Terzidere
Belde
Mevki Topkoru
Sokak
Ada 101
Pafta
Parsel 241
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler Tarımsal faaliyetler ve definecilik.
Şimdiki Durumu Yaklaşık 2-3 metre yüksekliğinde, 7-8 m. çapında olduğu görülmüş olup oldukça yayvan bir yapıya sahiptir.
Önerilen Koruma 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Tarımsal amaçlı kullanımının engellenmesi.
Gözlemler Terzidere Köyünün yaklaşık 3 km kuzey-doğusunda 101 ada, 247 parselde, tarla vasıflı taşınmaz üzerinde, Topkoru 1 ve 2 tümülüslerinin yaklaşık 100 metre güney-güneydoğu istikametinde ve üzerinde bir adet yıkılmış vaziyette büyük boyutta meşe ağacı bulunan tümülüsüsn, yaklaşık 2-3 metre yüksekliğinde, 7-8 metre çapında olduğu tespit edilmiştir. Tümülüsün Doğu Trakya'da benzerlerine sıkça rastlanılan ve Taşlıtepe olarak adlandırılan kurganlardan olduğu ve ayrıca Doğu Trakya'da M.Ö. 1400-800 yılları arasına tarihlendirilen Megalitik mezarların ve kurganların özellikle bölgenin kuzeyindeki dağlık kesimlerde daha fazla karşımıza çıktığı belirtilmiştir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 28.10.2020 tarih ve 7199 sayılı Karar.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Selin KAHRAMAN Sanat Tarihçi Birol HASANBAT Sanat Tarihçi Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.