Yükleniyor...

Demirköy Fatih Dökümhanesi (kaptan-ı Derya Mehmet Tahir Paşa) Mescidi

Hamdibey Mahallesi, Demirköy
ENV. NO: 39-03-971
Genel Bilgiler
Yapı Adı Demirköy Fatih Dökümhanesi (kaptan-ı Derya Mehmet Tahir Paşa) Mescidi
Envanter No 39-03-971
Yapı Türü Cami
Yapım Tarihi 1833
Yaptıran Kaptan-ı Derya Mehmet Tahir Paşa
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı 19.yy
Genel Tanım Cami 16x11 m ebadında, uzunlamasına dikdörtgen planlı, yarı bodrum+harim ve galeri katlıdır. Bodrum ve zemin katlar yığma moloz taş, üst galeri katı tuğla duvar örgülü, beşik çatılıdır.
Konum
İlçe Demirköy
Mahalle Köy Hamdibey Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Ada 242
Pafta
Parsel 55
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Yarı bodrum+2
Malzeme Taş+tuğla+ahşap
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Mescidin tamamlanan temel kazısı, temizlik çalışmaları sonucunda restorasyon projesi ile ihyasına başlanmıştır. Cami 16x11 m ebadında, uzunlamasına dikdörtgen planlı, yarı bodrum+harim+galeri katlıdır.Bodrum ve zemin katlar yığma moloz taş, üst harim katı tuğla duvar örgülüdür. Yapı bodrum katta 20 taş ayakla desteklenmiştir. Minaresi kuzeybatı köşesinde yer almakta olup, tuğla örgülüdür. Bodrum katın kuzey cephede orta eksende girişin yanlarında ikişer, güneyde mihrap çıkıntısının yanlarında ikişer, doğu cephede altı, batı cephede ise beş adet mazgal tipi pencereleri mevcuttur. Üst harim katı tek mekanlı ve desteksiz olup, taşıyıcı duvarlardır. Restorasyonda bodrum kat taş duvarları 80 cm, üst kat tuğla duvarları 35 cm kabul edilmiştir. Harim katına kuzeydoğudan 16 basamaklı merdiven ile çıkılmaktadır. Kuzey girişinde ahşap dikmeli revakvari bir son cemaat yeri tesis edilmiştir. Harim katı kuzey cephede orta eksende giriş kapısı, yanlarda birer adet; doğu ve batı cephelerde ise üçer adet pencereye sahiptir. Güney cephede mihrap ve yanlarda birer adet pencere bulunur. Bodrum kat giriş kapısı tuğla yuvarlak kemerli olup, harim kapısı ise ahşap çift kanatlıdır. Harim katı pencereleri de dikdörtgen lentolu, dekoratif tuğla kemer örgülüdür. Yapı, kırma çatılı ve alaturka kiremit ile örtülmüştür.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu İyi
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı İyi
Üst Yapı İyi
İç Yapı İyi
Süsleme Orta
Rutubet Yok
Özgün Kullanım Cami
Bugünkü Kullanım Cami
Önerilen Kullanım
Sahibi Cami Şerif Vakfı
Koruma Derecesi
Anıtsal 1
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Vakıflar Genel Müdürlüğü
Yapılan Onarımlar Temel izleri ile tuğla minaresinden bir kısmı ayakta olan yapının temel kazısı yapılarak restorasyon sürecine alınmıştır.
Gözlemler Mescidin tamamlanan temel kazısı, temizlik çalışmaları sonucunda restorasyon projesi ile ihyasına başlanmıştır.
Ekler
Fotoğraf X
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita X
Kroki X
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 11.09.1991-949 20.10.2011-42 13.03.2014-1575 06.03.2015-2240 06.09.2016-3409 27.03.2018-4965
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.