Yükleniyor...

Terzidere Topkoru 1 Tümülüsü

Terzidere Köyü, Kofçaz
ENV. NO: 39-04-872
Genel Bilgiler
Yapı Adı Terzidere Topkoru 1 Tümülüsü
Envanter No 39-04-872
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Genç Tunç Çağı
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Kofçaz
Mahalle Köy Terzidere Köyü
Belde
Mevki Topkoru Mevki
Sokak
Ada 101
Pafta
Parsel 241
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler Tarımsal faaliyetler ve definecilik.
Şimdiki Durumu Tümülüs 6-7 m yüksekliğinde 13-15 m. çapındadır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Tarım amaçlı kullanımının engellenmesi.
Gözlemler Terzidere Köyünün yaklaşık 3 km. kuzey doğusunda 101 ada, 241 parselde, tarla vasıflı taşınmaz üzerinde yer alan ve üzeri büyük boyutta meşe ağaçları ile kaplı olan tümülüsün yaklaşık 6-7 m. yüksekliğinde, 13-15 metre çapında, doğu-batı eksenindeki tümülüslerden doğu yönünde yer alan tümülüs olduğu belirlenmiştir. Muhtelif tarihlerde muhtemelen iş makinesi, kepçe, hilti (kırıcı) ve el aletleri yardımıyla gerçekleştirilen kaçak kazılar sonucunda tümülüsün üzerinde yaklaşık 2 metre ile 7 metre arasında değişen derinlikte ve yaklaşık 1,5 metre ile 3 metre arasında değişen genişlikte beş farklı yönde kaçak kazı çukurlarının yer aldığı tespit edilmiştir. Tümülüsün özellikle güney yamacında yer alan ve tümülüsün içerisine doğru uzanan tünel şeklindeki kaçak kazı çukurunda harçsız, yassı, moloz taş örgülü duvar örgüsünün muhtemelen mezar odasına ait olabileceği düşünülmekle birlikte ayrıca güneydoğu yönündeki kaçak kazı çukurunda ise sağ ve sol duvarı büyük oranda tahrip edilmiş olan ve üzeri yassı kayalar ile örtülü muhtemelen giriş koridoru (dromos) olduğu düşünülen bölüm görülmektedir. Tümülüste kaçak kazılar sonucu ortaya çıkarılan mezar yapısının Megalitik karakterde bir mimariye sahip olduğu ve olasılıkla Geç Tunç Çağı sonlarına tarihlendirilebileceği değerlendirilmiştir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 28/10/2020 tarih ve 7199 sayılı Karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Selin KAHRAMAN Sanat Tarihçisi Birol HASANBAT Sanat Tarihçisi Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.