Yükleniyor...

Kale Mahallesi 123 Ada 1 Parsel Konut

Kale Mahallesi, Vize
ENV. NO: 39-08-979
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kale Mahallesi 123 Ada 1 Parsel Konut
Envanter No 39-08-979
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Cumhuriyet
Genel Tanım Geniş bir bahçe içerisinde yer alan yapı; doğu-batı istikametinde dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı,alaturka-Marsilya tipi kiremitle kaplı kırma çatı ile örtülüdür.Yapının kuzey (Hisar Sokak) cephesi kot yükselmesinden dolayı tek katlı görünümde olup sağırdır.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Kale Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak Nüshet Erez-hisar Sokak
Ada 123
Pafta
Parsel 1
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin+1
Malzeme Taş+tuğla
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Kale Mahallesi,Nüzhet Erez Sokak ile Hisar Sokak kesişiminde 123 ada 1 parselde geniş bir bahçe içerisinde yer alan yapı; doğu-batı istikametinde dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı,alaturka-Marsilya tipi kiremitle kaplı kırma çatı ile örtülüdür.Yapının giriş (ön) cephesi güneyde avluya bakmaktadır. Yapının kuzey (Hisar Sokak) cephesi kot yükselmesinden dolayı tek katlı görünümde olup sağırdır.Yapının batı, güneydoğu ve doğu cephelerinde tek katlı muhdes eklentiler mevcuttur. Yapının bahçe (güney) cephesi iki kademeli olup cephe 1/2 oranında sağ(güneydoğu) kısmında sundurmalu geniş saçaklı ve iki adet ahşap kolonla desteklenmiştir.Sundurmalı kısımda zemin katta birer kapı ve pencere 1. katta ise 3 adet pencere bulunur. Girişin solunda (güneybatı) yer alan çıkıntılı kısımda ise zemin ve 1. katta birer adet pencere bulunur. Sundurmalı kısmın pencereleri uzunlamasına dikdörtgen planlı, çıkıntılı kısmın pencereleri ise yenilenmiş olup kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Batı cephede yer alan pencereler eklenti nedeniyle kısmen kapnmıştır. Yapının içine girilememiştir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı Orta
Üst Yapı İyi
İç Yapı İyi
Süsleme İyi
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Konut
Önerilen Kullanım
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş
Yapılan Onarımlar Batı cephede yer alan pencereler eklenti nedeniyle kısmen kapanmıştır.Çatısı yenilenmiştir.
Gözlemler Yapının batı, güneydoğu ve doğu cephelerinde tek katlı muhdes eklentiler mevcuttur.Yapının bahçe (güney) cephesi 2 kademeli olup cephe 1/2 oranında sağ(güneydoğu) kısmında sundurmalu geniş saçaklı ve iki adet ahşap kolonla desteklenmiştir. Yapını içine girilememiştir.
Ekler
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 10/12/2018-5561
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.