Yükleniyor...

249 Ada 5 Parselde Konut

Kıyıköy Cumhuriyet Mah., Vize
ENV. NO: 39-08-1054
Genel Bilgiler
Yapı Adı 249 Ada 5 Parselde Konut
Envanter No 39-08-1054
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Cumhuriyet
Genel Tanım Zemim +1 katlı, ahşap hatılı duvar örgülü, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülü bir yapıdır.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Kıyıköy Cumhuriyet Mah.
Belde Kıyıköy
Mevki
Sokak
Ada 249
Pafta
Parsel 5
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin +1
Malzeme Taş - Ahşap
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Yapının yer aldığı, ahşap mimari unsurlarında ( kapı, pencere, iç merdiven ve döşemeler) bozulmalar olduğu, söz konusu eski evi iç yapısı ile çatısında ve beden duvarlarının statik sorunların olduğu görülmüştür.Yapının arka cephesi briket tuğla, doğu cephesi delikli tuğla ile onarılmış olup, sokak cephesinde zemin kat kısımlar dükkana dönüştürülmüş, 1. Kat ise sac malzeme ile kaplanmıştır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Fena
Taşıyıcı Durumu Fena
Dış Yapı Fena
Üst Yapı Fena
İç Yapı Fena
Süsleme Yok
Rutubet Önemli
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 0
Çevresel 2
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar Yapının arka cephesi briket tuğla, doğu cephesi delikli tuğla ile onarılmış olup, sokak cephesinde zemin kat kısımlar dükkana dönüştürülmüş, 1. Kat ise sac malzeme ile kaplanmıştır.
Gözlemler Yapının yer aldığı, ahşap mimari unsurlarında ( kapı, pencere, iç merdiven ve döşemeler) bozulmalar olduğu, söz konusu eski evi iç yapısı ile çatısında ve beden duvarlarının statik sorunların olduğu görülmüştür.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 03.09.2019 tarih ve 6218 sayılı karar 24/08/2020 tarih ve 6964 sayılı Karar (tescilinin devamı.)
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Selin KAHRAMAN Sanat Tarihçi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.