Yükleniyor...

Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi

Kocasinan Mahallesi, Lüleburgaz
ENV. NO: 39-05-706
Genel Bilgiler
Yapı Adı Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi
Envanter No 39-05-706
Yapı Türü Dini
Yapım Tarihi 1569-1570
Yaptıran Sokullu Mehmet Paşa
Yapan Mimar Sinan
Vakfiye Sokullu Vakfı
Kitabe Var
Mimari Çağı Osmanlı
Genel Tanım Sokullu Mehmet Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan külliye, cami, medrese, kütüphane, türbe, sıbyan mektebi, çarşı, hamam ve kervansaraydan oluşmaktadır.
Konum
İlçe Lüleburgaz
Mahalle Köy Kocasinan Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak İstasyon Caddesi
Ada 311
Pafta
Parsel 35
Yüzölçümü 6960,69
Nitelik Bahçeli Kargir Kubbeli Cami Ve Müştemilatı
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme Taş
Yapım Tekniği Yığma
Elektrik Var
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Sokullu Külliyesinde yapılar yanlara kemerlerle açılan merkezi bir kubbe etrafında toplanmışlardır. Kervansatay, Cami ve kütüphane aynı hat üzerinde konumlanmışlardır. Kervansaray ile cami arasında kemerli dükkanlı çarşı yer almaktadır. Kervansaray kapısı ile cami kapısı üzerinde büyük ve üzeri kurşunla kaplı bir kubbe bulunmaktadır. Külliyenin cephe girişi bu merkezi kubbe altındadır. Büyük kubbenin güney kemerinden camiye, kuzey kemerinden kervansaraya girilmektedir. Kervansaray günümüzde yıkık durumdadır. Büyük kubbeden girilen sağ ve solda da girişi olan cami avlusunda, cami ana giriş kapısı karşısındaki cephe ile yanlarda bağlantılı diğer iki cephe boyunca medrese odaları bulunmaktadır. Cami avlusunun orta yerinde gösterişli bir şadırvan bulunmaktadır. Sekiz dikme üzerine oturan sekizgen şadırvanın geniş kıvrımlı saçakları bulunmaktadır. Cami girişinin sağında bahçede türbe bulunmaktadır. Caminin kıble tarafında arka avlunun sonunda da sıbyan mektebi bulunmaktadır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Orta
İç Yapı Orta
Süsleme Orta
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Külliye
Bugünkü Kullanım Külliye
Önerilen Kullanım Külliye
Sahibi Sokullu Vakfı
Koruma Derecesi
Anıtsal 1
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Sokullu Vakfı
Yapılan Onarımlar Cami minaresi depremler ve Bulgar işgali sırasında zarar görmüş ve yıkılmış. 1932 yılında yeniden yapılmıştır.
Koruma Bölge Kurulunca Rölöve, Restitisyon ve Restorasyon Projeleri onaylanmıştır.
Gözlemler Kervansaray büyük ölçüde yok olmuş, diğer kısımlar iyi bir şekilde korunarak günümüze ulaşmıştır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi Var
Rapor Var
Restorasyon Var
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 11.09.1991-949
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları Medrese Rölöve 15/05/2014 tarih ve 1727 sayılı karar Rölöve Detay Paftası Kararı 05/02/2015tarih ve 2178 sayılı karar Subyan Mektebi Rölöve Kararı 05/02/2015 tarih ve 2179 sayılı,restitüsyon kararı 14/07/2015 tarih ve 2496 sayılı,camii ve şadırvan 27/11/2012 tarih ve 709 sayılı, 28/11/2013 tarih ve 1331 sayılı rölöve projesi kararı, 01/03/2016 tarih ve 3031 sayılı karar ile restitüsyon projesi
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.