Yükleniyor...

256 Ada, 100 Parsel Eski Belediye Ve Müze Binası

Karakaş Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-01-807
Genel Bilgiler
Yapı Adı 256 Ada, 100 Parsel Eski Belediye Ve Müze Binası
Envanter No 39-01-807
Yapı Türü İdari
Yapım Tarihi 1894
Yaptıran Mutasarrıf Neşet Paşa ve Belediye Başkanı Hacı Mestan Efendi tarafından yaptırılmıştır.
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Geç Osmanlı
Genel Tanım 1894 yılında Mutasarrıf Neşet Paşa ve Belediye Başkanı Hacı Mestan Efendi tarafından yaptırılan Belediye Binası 1994 yılından buyana Kırklareli Müzesi olarak kullanılmaktadır.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Karakaş Mahallesi
Belde
Mevki Belediye
Sokak Mustafa Kemal Bulvarı
Ada 256
Pafta 15
Parsel 100
Yüzölçümü 477
Nitelik Belediye Dairesi
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi 2+bodrum
Malzeme Taş, Tuğla, Betonarme
Yapım Tekniği Yığma, Betonarme
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Bina bodrum kat zemin kat ve birinci kattan oluşmaktadır. Duvarları yığma döşemeleri betonarmedir. Girişi caddeye bakan batı cephesindendir. Girişin üzerinde dört taş sütuna oturan bir çıkma bulunmaktadır. Açık sergi alanı olarak kullanılan geniş bir avlusu bulunmaktadır. Binanın sıvalı olan cepheleri taş söve ve silmelerle harektendirilmiştir. Pencereler dikdörtgen fakat söveleri basık kemerlidir. Üst kat pencere sövelerinin üstüne üçgen alınlık benzeri süslemeler eklenmiştir. Düşeyde bina köşelerinde sütun benzeri ve yatayda kat aralarında profilli silmeler bulunur. Çatısı gizlidir. Çatı parapet duvarı iki sıra silme ile süslüdür. Çatısı marsilya kiremit kaplıdır.
Müzenin giriş katında kültür ve tabiat sergi salonu ile idari odalar; üst katında ise arkeoloji ve etnografya seksiyonları bulunmaktadır. Bodrum katı ise eser deposu olarak kullanılmaktadır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Orta
İç Yapı Orta
Süsleme Orta
Rutubet Yok
Özgün Kullanım Belediye Binası
Bugünkü Kullanım Müze Binası
Önerilen Kullanım Müze Binası
Sahibi Kırklareli Belediyesi (Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsisli)
Koruma Derecesi
Anıtsal 1
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yapılan Onarımlar 1962 yılına kadar fiilen belediye binası olarak kullanılmış, 1970’li yıllarda ise tamamen boşaltılarak terk edilmiştir. 1983 yılında başlayan ve çeşitli aralıklarla devam eden restorasyon çalışmaları 1993 yılında tamamlanmıştır.
Gözlemler Günümüze Kırklareli Müzesi olarak kullanılan bina bakımlı ve iyi durumdadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 20.04.1990-646
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 11.09.1991-949
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.