Yükleniyor...

Tren Tamir Atölyesi

İstasyon Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-01-804
Genel Bilgiler
Yapı Adı Tren Tamir Atölyesi
Envanter No 39-01-804
Yapı Türü
Yapım Tarihi 1910-1912
Yaptıran Şark Demiryolları
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Osmanlı Dönemi
Genel Tanım Kırklareli Merkez, İstasyon Mahallesi, Tren Garı'na ait yapı tek katlı dikdörtgen planlıdır.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy İstasyon Mahallesi
Belde
Mevki İstasyon
Sokak Sungurbey Caddesi
Ada 684
Pafta
Parsel 7
Yüzölçümü 28230
Nitelik Devlet Demiryolları Arsası
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi 1
Malzeme Taş-tuğla
Yapım Tekniği Kagir
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Tek katlı, dikdörtgen planlı yapının üst örtüsü tamamen yoktur. Ancak yatay dereli çatı (iki sıra beşik çatı) ile örtülü olduğu anlaşılmaktadır. Yapının ön cephesinde iki büyük kapı açıklığı bulunmaktadır. Kapı üzerlerinde tuğla malzemeden yapılmış basık kemerler ortada kare bir ayak üzerine oturmaktadır. Kare ayak üzerinde ve yan duvarlarda kapı menteşeleri bulunmaktadır. Menteşelerin karşılıklı oluşundan her kapının ikişer kanadı olduğu anlaşılmaktadır. Yapının doğu cephesi üzerinde basık kemerli dört adet kapı girişi yer almakta olup, üst kısımlarında belirli aralıklarla konumlanmış yirmibir adet muhtemelen kirişlerin oturduğu hatıl yuvaları yer almaktadır. Kiriş açıklıklarından ve tuğla kalıntılarından bu cephe üzerinde revaklı bir ön kısım olduğu anlaşılmaktadır. Sivri kemer alınlıklar üzerinde tuğla ile çevrili yuvarlak iki adet kapalı pencere bulunmaktadır. Arka cephesinde ortada bir paye ve yanlarında ikişer adet basık kemerli pencere bulunmaktadır. Batı cephesinde yine ortada bir paye ve yanlarında ikişer adet basık kemerli pencere yer almaktadır. Cephe üzerindeki alınlıklarda tuğla ile çevrili yuvarlak kemerli iki adet pencere açıklığı vardır. Cepheler üzerindeki pencereler dikdörtgen ve basık kemerlidir. Yapı kagir tekniğinde inşa edilmiş olup, yer yer altı sıra yontulmuş kireç taşı üzerinde üç sıra tuğla kuşaklama biçiminde bir duvar tekniği söz konusudur.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Fena
Taşıyıcı Durumu Fena
Dış Yapı Fena
Üst Yapı Fena
İç Yapı Fena
Süsleme Yok
Rutubet Önemli
Özgün Kullanım Tren Tamir Atölyesi
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi T.C.Devlet Demir Yolları
Koruma Derecesi
Anıtsal 1
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş T.C.Devlet Demir Yolları
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Yapı özgün durumunda bütünüyle sıvalıdır ve çatısı çeliktendir. Çelik aksam yakın zamanda sökülmüş olduğundan, iç kısmı ve çatısı ortadan kalkmıştır. Yalnızca kagir beden duvarları ayakta kalmıştır. Yapının sıvası kısmen döküldüğü için, kagir duvar sistemi açık bir şekilde anlaşılmaktadır.
Ekler
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 12.06.2009-2572
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 12.06.2009-2572
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.