Yükleniyor...

Sarpdere Kale Tepe Tümülüsü

Sarpdere Köyü, Demirköy
ENV. NO: 39-03-108
Genel Bilgiler
Yapı Adı Sarpdere Kale Tepe Tümülüsü
Envanter No 39-03-108
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Demirköy
Mahalle Köy Sarpdere Köyü
Belde
Mevki Kaletepe Mevki
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
Yüzölçümü -
Nitelik -
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece arkeolojik sit
Koruma Derecesi 1. Derece arkeolojik sit
Şimdiki Tehlikeler Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu Köyün 2,8 km güneydoğusunda bulunan tümülüs 8-10 m yüksekliğinde, 35-40 m çapındadır. Orman alanı içerisinde bulunmaktadır.
Önerilen Koruma 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir.
Gözlemler Orman içerisinde bulunan tümülüste makine ile kaçak kazı yapılmıştır. Eteklerini dairesel biçimde dönen birbirine kenetler ile tutturulmuş 50 santimetreye 1.5x2 m ebatlarında taş blok dizisi bulunmaktadır. Bu taş kuşak defineciler tarafından tahrip edilmiş, taş bloklar çevrede dağılmış durumdadır. Merkezde görülen kazı çukurunun büyüklüğü mezar odasının tahrip edildiği ihtimalini düşündürmektedir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 16/12/2015 tarih ve 2835 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.