Yükleniyor...

Konut Ve Müştemilatı

Cevatpaşa Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-01-1078
Genel Bilgiler
Yapı Adı Konut Ve Müştemilatı
Envanter No 39-01-1078
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Cumhuriyet
Genel Tanım Taşınmaz parselinin doğusunda kuzey-güney istikametinde iki katlı konut yapısı ve bahçe kapısı ile doğu-batı istikametinde konumlanmış tek katlı dikdörtgen planlı, kırma çatılı yapılardır.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Cevatpaşa Mahallesi
Belde Üsküp
Mevki
Sokak
Ada
Pafta 32
Parsel 8552
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin+1 kat
Malzeme Taş
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Taşınmaz parselinin doğusunda kuzey-güney istikametinde iki katlı konut yapısı ve bahçe kapısı ile doğu-batı istikametinde konumlanmış tek katlı dikdörtgen planlıi kırma çatılı yapılardır. Yapılar yığma moloz taş örgülüdür. Konut yapısının çatısı ve pencereleri onarım görmüştür. Konut çatısı ondüline malzeme ile kaplanırken bahçe kapısı ve müştemilat kapısı alaturka kiremit ile örtülüdür. Yapı parseline kuzeydoğu cephede yer alan geniş çift kanatlı sade formlu bahçe kapısından girilmektedir. Konut yapının ön cephesi güneybatıya-bahçeye bakmaktadır. Yapının içine girilememiş olup, yapı Cumhuriyet (2.çeyrek) dönemi özellikleri göstermektedir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu İyi
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı Orta
Üst Yapı İyi
İç Yapı Yok
Süsleme İyi
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Konut
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 1
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar Konut yapısının çatısı ve pencereleri onarım görmüştür.
Gözlemler Konut çatısı ondüline malzeme ile kaplanırken bahçe kapısı ve müştemilat kapısı alaturka kiremit örtülüdür.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 10.06.2020 tarih ve 6806 sayılı Karar.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Birol HASANBAT Sanat tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.