Yükleniyor...

Karakaş Mahallsei 267 Ada, 5 Parselde Makine Dairesi

Karakaş Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-01-962/1
Genel Bilgiler
Yapı Adı Karakaş Mahallsei 267 Ada, 5 Parselde Makine Dairesi
Envanter No 39-01-962/1
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Yapı kareye yakın dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, yığma moloz-tuğla örgülü, duvarları sıvalıdır. Üst örtüsü tahrip olmuş yapı metruk durumda ve kullanılmamaktadır. Tahrip olup, dış etkilere açık hale gelen çatısı, kırma çatı tipindedir.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Karakaş Mahallesi
Belde
Mevki Karakaş Mahallesi
Sokak Gazhane Sokak No:57
Ada 267
Pafta 4
Parsel 5
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi zemin+1
Malzeme Taş-tuğla
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım 267 ada, 5 parselde yer alan taşınmaz tarihi un fabrikalarıyla eklentilerinin olduğu Gazhane Sokak üzerinde bulunmaktadır. Güneybatısında bitişik konumda 267 ada 4 parselde 2. grup yapı olarak tescilli değirmen (depo) yapısı, kuzeydoğusunda ise tarihi fabrika binası bulunmaktadır. 267 ada 4 ve 13 parsellerdeki yapıların tapu vasıfları (fabrika) ile vaziyetleri göz önüne alındığında sanayi tesisi hüviyetindeki yapıların tarihi makine dairesi eklentisi konumundadır.Yapı kareye yakın dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, yığma moloz-tuğla örgülü, duvarları sıvalıdır. Üst örtüsü tahrip olmuş yapı metruk durumda ve kullanılmamaktadır. Tahrip olup, dış etkilere açık hale gelen çatısı, kırma çatı tipindedir. Ana cephesi Gazhane Sokağa bakan kuzeybatı cephesi olup, zemin katta çift kanatlı bir adet ferforje kapısı ile metal kepenkli bir adet penceresi bulunur. Zemin kat ile 1. kat ayrımında sıva ile oluşturulmuş silme kuşağı bulunmaktadır. 1. katta iki adet kareye yakın dikdörtgen pencere ile 1 adet küçük dikdörtgen penceresi vardır. Yapının içine girilememiştir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Fena
İç Yapı Fena
Süsleme Fena
Rutubet Önemli
Özgün Kullanım
Bugünkü Kullanım
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler 267 ada 4 ve 13 parsellerdeki yapıların tapu vasıfları (fabrika) ile vaziyetleri göz önüne alındığında sanayi tesisi hüviyetindeki yapıların tarihi makine dairesi eklentisi konumundadır.
Ekler
Fotoğraf X
Rölöve Projesi
Rapor X
Restorasyon
Harita X
Kroki X
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 11/12/2017-4636
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.