Yükleniyor...

Kulübeler A Tümülüsü

, Demirköy
ENV. NO: 39-03-911-1
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kulübeler A Tümülüsü
Envanter No 39-03-911-1
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Demirköy
Mahalle Köy
Belde
Mevki
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
Yüzölçümü 82 m2
Nitelik Orman
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı
Şimdiki Tehlikeler Ormancılık faaliyetleri. Kaçak define kazılarına maruz kalması. Ayrıca son yıllarda bölgede yoğun olarak talepte bulunulan madencilik faaliyetleri.
Şimdiki Durumu Demirköy İlçesinin yaklaşık 4 km batısında, kulübeler mevkiinde yer alan tümülüs yaklaşık 1,5-2m. yüksekliğinde olup, yaklaşık 9-10 m. çapındadır. Üzeri ağaçlarla kaplı tümülüsün tepe noktasında yaklaşık 0,5x1m. genilşiğinde, yaklaşık 30 cm derinliğinde kaçak kaçak kazı çukuru vardır.
Önerilen Koruma Tescil Fişi ekinde yer alan 1/25000 ölçekli haritadaki sınırları itibarıyla 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler KENZ Madencilik Şirketi'nin bölgede yapmayı planladığı sondaj faaliyeti talebi nedeniyle, yerinde yapılan incelemede tespit edilen orman içerisindeki tümülüsün kazılarak tahrip edildiği görülmüştür.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor Var
Harita
Kroki
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 16/12/2015-2836
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.