Yükleniyor...

Küçükkarıştıran Höyükaltı Tümülüsü

Küçükkarıştıran Mahallesi, Lüleburgaz
ENV. NO: 39-05-694
Genel Bilgiler
Yapı Adı Küçükkarıştıran Höyükaltı Tümülüsü
Envanter No 39-05-694
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Lüleburgaz
Mahalle Köy Küçükkarıştıran Mahallesi
Belde Büyükkarıştıran Beldesi
Mevki Höyük Altında
Sokak
Ada 201
Pafta
Parsel 4
Yüzölçümü 33000
Nitelik Tarla
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Tarımsal faaliyetler ve definecilik.
Şimdiki Durumu Köyün 850 m güneyinde tarla içerisinde bulunan tümülüs 3-4 m yüksekliğinde, 35-40 m çapındadır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Koruma sınırı içerisinde kalıcı tarım faaliyetlerinin engellenmesi. Tarla tesviye ve düzeltme çalışması yapılmaması gerektiği hususunda mülkiyet sahibinin bilgilendirilmesi.
Gözlemler Üzeri tarım amaçlı sürüldüğü için yassılaşmış ve formu bozulmuştur.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 20/01/2016 tarih ve 2900 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.