Yükleniyor...

Kaynarca 147 Ada 6 Parselde Konut Ve Samanlık

Kaynarca Beldesi, Pınarhisar
ENV. NO: 39-07-959
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kaynarca 147 Ada 6 Parselde Konut Ve Samanlık
Envanter No 39-07-959
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Geç Osmanlı
Genel Tanım Yapı, zemin+1 katlı, tuğla- ahşap örgülü, kırma çatılı ve alaturka tipi kiremit ile örtülüdür. Bahçeli olan yapının güneybatı cephesi boyunca yer alan moloz taş örgülü bahçe duvarına sahiptir. .Uzunlamasına dikdörtgen planlı yapının iki konuta ayrılarak kullanıldığı görülmektedir.
Konum
İlçe Pınarhisar
Mahalle Köy Kaynarca Beldesi
Belde Kaynarca Beldesi
Mevki
Sokak
Ada 147
Pafta
Parsel 6
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi zemin+1
Malzeme Tuğla+ahşap
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Yapı, zemin+1 katlı, tuğla- ahşap örgülü, kırma çatılı ve alaturka tipi kiremit ile örtülüdür. Bahçeli olan yapının güneybatı cephesi boyunca yer alan moloz taş örgülü bahçe duvarına sahiptir. .Uzunlamasına dikdörtgen planlı yapının iki konuta ayrılarak kullanıldığı görülmektedir.Güney cephe zemin kat orta ekseninde yer alan kapılar ile yapıya girilmektedir. Yapının doğu kanadının çimento bazlı harç ile sıvanması ile cephe açıklıklarında (pencereler) değişiklik yapılarak cephe düzeninin bozulduğu görülmüştür. Batı cephesi tahribata rağmen cephe ve malzeme özellikleri bakımından daha iyi korunmuş durumdadır. 1. kat güneydoğu ve güneybatı cephelerinde cumbalar bulunmaktadır. Cumbalar ahşap düz payandalar ile desteklenmiştir. Yapının batı kısmında zeminde 4, 1. katta ise 3 adet giyotin tipli pencere bulunur. Metruk durumda olan yapının çatısının bir kısmı göçmüş olup, yapının içine girilememiştir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Fena
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Fena
Üst Yapı Fena
İç Yapı İyi
Süsleme İyi
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar Yapının doğu kanadının çimento bazlı harç ile sıvanması ve cephe açıklıklarında (pencereler) değişiklikler yapılarak cephe düzeninin bozulduğu görülmüştür.
Gözlemler Batı cephesi tahribata rağmen cephe ve malzeme özellikleri bakımından daha iyi korunmuş durumdadır. Metruk durumda olan yapının çatısının bir kısmı çökmüş olup, yapının içine girilememiştir.
Ekler
Fotoğraf X
Rölöve Projesi
Rapor X
Restorasyon
Harita X
Kroki X
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 27/11/2017-4625
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.