Yükleniyor...

Konut

Mehmet Çavuş Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-01-1081
Genel Bilgiler
Yapı Adı Konut
Envanter No 39-01-1081
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Cumhuriyet
Genel Tanım Yapı ters L planlı, zemin+1 katlı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Yapı yığma moloz taş duvar örgülüdür.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Mehmet Çavuş Mahallesi
Belde Üsküp
Mevki
Sokak Mektep Arkası Sokak No:11
Ada
Pafta 31
Parsel 9562-9563
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin+1 kat
Malzeme Taş
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Yapı ters L planlı, zemin+1 katlı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Yapı yığma moloz taş duvar örgülü olup, batı duvarlarının bir kısmı onarım görmüştür. Özgün pencere formlu dikdörtgen ve giyotin tip olup, pencerelerinin form ve malzeme özellikleri onarımlar neticesinde değişiklik göstermektedir. Yapı giriş kuzey-bahçe cephesinden sağlanmıştır. Sokak-güneydoğu cephesi,nde 1. katta yer alan balkonlu kapatılmıştır. Yapının içine girilememiş olup, yapı Cumhuriyet (2.çeyrek) dönemi özellikleri göstermektedir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Orta
İç Yapı İyi
Süsleme İyi
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Konut
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar Batı duvarlarının bir kısmı onarım görmüştür. Pencerelerin form ve malzeme özellikleri onarımlar neticesinde değişiklik bulunur.
Gözlemler Sokak-güneydoğu cephesinde 1. katta yer alan balkonu kapatılmıştır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 10.06.2020 tarih ve 6806 sayılı Karar.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendsi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.