Yükleniyor...

Konut Ve Müştemilatı

Üsküp Mehmet Çavuş Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-01-1072
Genel Bilgiler
Yapı Adı Konut Ve Müştemilatı
Envanter No 39-01-1072
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Cumhuriyet
Genel Tanım Yapı eğimli bir arazide bulunur. Yapı dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı (sokak cephesinden tek katlı görünümlü), kırma çatılı ve Marsilya tipi kiremit örtülüdür. Konut yapısı, bahçe duvarları ve müştemilat yapısı yığma moloz taş örgülü olup, konut kısmen sıvalı ve boyalıdır.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Üsküp Mehmet Çavuş Mahallesi
Belde Üsküp
Mevki
Sokak Zübeyde Hanım Ve Değirmen Sokak No:24
Ada
Pafta 31
Parsel 8158
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin+1 kat
Malzeme Taş
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Yapı eğimli bir arazide bulunur. Yapı dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı (sokak cephesinden tek katlı görünümlü) kırma çatılı ve marsilya tipi kiremit örtülüdür. Konut yapısı, bahçe duvarları ve müştemilat yapısı yığma moloz taş örgülü olup, konut kısmen boyalı ve sıvalıdır. Yapı parseline batı (Zübeyde Hanın Sokak) cephesi ile kuzey (Değirmen Sokak) cephesinde olmak üzere iki adet bahçe girişi bulunur. Konutun ön cephesi bahçeye (güneye) bakmaktadır. Konutun güney cephesi zemin katında yer alan kapısının üzere nişli balkonlu olup, balkon üzeri çatı saçağı üçgen alınlık ile sonlanmaktadır. Yapının sokak cephelerinde yer alan pencere düzeni ve formu asimetriktir. Müştemilat yapısı yapı parselinin doğusunda yer almaktadır. Yapının içine girilememiştir. Yapı Cumhuriyet (2.çeyrek) dönemi özellikleri göstermektedir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu İyi
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı İyi
Üst Yapı İyi
İç Yapı Yok
Süsleme Yok
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Konut
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Yapı parselinin güneyinde iki katlı muhdes bir yapı yer almaktadır. Yapı parseline batı (Zübeyde Hanım Sokak) cephesi ile kuzey (Değirmen Sokak) cephesinde olmak üzere iki adet bahçe girişi bulunur.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları E.K.V.K.Kurulunun 10.06.2020 tarih ve 6806 sayılı karar ekidir.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.