Yükleniyor...

Çövenli Mezarlığı

Çövenli Köyü, Vize
ENV. NO: 39-08-415
Genel Bilgiler
Yapı Adı Çövenli Mezarlığı
Envanter No 39-08-415
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Osmanlı
Genel Tanım Çövenli Köyünün yaklaşık 500 m. kuzeyinde yer alan günümüzde de kullanılan mezarlık alanı içinde çok sayıda yazısız mezar taşı bulunmaktadır.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Çövenli Köyü
Belde
Mevki
Sokak Köy İçi
Ada 117-114
Pafta
Parsel 17-63
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Yeni mezarlık ile eski mezarlık iç içedir. Eski mezarlık, mezarlığın kuzey ucunda ağaç ve çalılıkların içindedir. İçinde çok sayıda yazısız mezar taşları bulunmaktadır. Mezarlıkta Osmanlıca mezar taşı görülmemiştir. İlk tescilde söz konusu taşların menhir olduğu belirtilmiştir. Menhirlerin boyunun 5-6 m. den başladığı, doğu yönünde olduğu ve ayınsel anlam taşıdığı bilinmektedir. Ancak söz konusu mezarlıkta yer alan taşların yaklaşık boyu 1-4 metre olup güney yönündedir.Ayrıca, Anadolu İslam mezar taşlarına ilişkin yapılan araştırmalarda, Kuzeybatı Anadolu'dan gelen ve ağırlıklı olarak Danişmentliyle bağlantılı Türkmen gruplarının Trakya'ya yerleşmesi 1358-1368 tarihleri arasında yaygınlık kazandığı, islam mezar taşlarının üzerine yazı yazılmaya başlanması Edirne ve Trakya çevresinde 1420 ler ve sonrasında görülmeye başlandığı, kırsal kesimde, tüm göçer Türkmen gruplarında görülen bir tavır olarak yazısız mezar taşı dikme eğilimi sürdüğü bilinmektedir. Söz konusu veriler ışığında söz konusu mezarlıkta yer alan taşların erken döenm Osmanlı Dönemine ait olduğu dikilitaş ve ayaktaşıdır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Orta
İç Yapı Orta
Süsleme Yok
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım
Bugünkü Kullanım Mezarlık
Önerilen Kullanım Mezarlık
Sahibi Köy Tüzel Kişiliği
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Köy Tüzel Kişiliği
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Günümüzde mezarlık kullanılmaktadır.
Ekler
Fotoğraf X
Rölöve Projesi
Rapor X
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No 06.09.2007-1576
Kurul Açıklama 20.01.2016-2901 tescilinin devamına karar verilen mezarlık 29/01/2020 tarih ve 6620 sayılı Karar ile 1. derece arkeoljik sit kaydı kaldırılmış ve 2. grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenmiştir.
Revizyon
Kurul Kararları 29.01.2020-6620
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Öznur ÇELİK Müze Arşt. Sanat Tarihçi
Jülide ILICAK Mimar
Emel Hacıhafızoğlu Y.Mimar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.